E422 glycerol – škodlivost, vlastnosti, účinky

Glycerol, známý též jako glycerin, je široce využívanou látka v potravinářském průmyslu i jinde. Jde o bezbarvou, sladkou a viskózní látku, která slouží jako stabilizátor, zvlhčovač a sladidlo. Stále častěji se při výrobě potravin upřednostňuje před umělými přísadami.

Jaký je význam glycerolu v potravinářském průmyslu a proč se stává stále populárnější alternativou k umělým přísadám?

Shrnutí obsahu článku

Glycerol, známý také jako glycerin (E422), je bezbarvá, sladká a viskózní látka hojně používaná v potravinářství a dalších průmyslových odvětvích.

Využívá se jako zvlhčovač, stabilizátor a sladidlo v potravinách, v kosmetice hydratuje pokožku a v medicíně se používá v lécích a měkkých kapsulích.

Glycerol je obecně považován za bezpečný, avšak nadměrná konzumace může vést k zažívacím potížím, průjmu a nadměrnému příjmu kalorií (pokud se používá jako sladidlo).

Získává se z rostlinných olejů (sójový, slunečnicový, palmový) nebo z živočišných tuků a vedlejších produktů průmyslových procesů.

Má hygroskopické vlastnosti, tzn. snadno absorbuje vlhkost ze vzduchu, a je relativně inertní, takže nereaguje s mnoha látkami za běžných podmínek.

I když je glycerol v nízkých dávkách bezpečný, u citlivých jedinců může vyvolat alergické reakce. V e-cigaretách může inhalace glycerolu negativně ovlivnit dýchací systém.

Co je glycerol?

Glycerol, také známý jako glycerin, je organická sloučenina patřící do skupiny alkoholů. Je to bezbarvá, viskózní kapalina, která je hygroskopická, což znamená, že přitahuje vlhkost z okolního prostředí. Glycerol se běžně vyskytuje v přírodě v tucích a olejích, jako je třeba ve formě triacylglycerolů, které jsou základními složkami tuků a olejů. Její chemická definice a charakteristika je:

 • Chemická definice: Glycerol je trojmocný alkohol s chemickým vzorcem C₃H₈O₃. Má tři hydroxylové skupiny (-OH), což z něj činí polyol.
 • Charakteristika: Glycerol je bezbarvá, viskózní, sladce chutnající kapalina. Je rozpustný ve vodě a je známý svou hygroskopickou povahou, což znamená, že absorbuje vlhkost z okolního prostředí.

Co je glycerol a co je glycerin? Někdy si můžou lidé myslet, že glycerol a glycerin jsou dva různé pojmy. Pravdou je, že glycerol a glycerin jsou dva názvy pro stejnou sloučeninu, kterou je právě zmíněný trojmocný alkohol.

Termíny se často používají zaměnitelně, ačkoli někdy může být „glycerin“ používán k označení průmyslově vyráběné formy glycerolu, která je čistá a má standardizované vlastnosti. V oblasti kosmetiky, potravinářství a farmacie se obvykle používá termín „glycerin“.

Existují také dva různé typy glycerolu:

 • Rostlinný glycerol: Je získáván zejména z rostlinných olejů, jako je sójový olej, slunečnicový olej nebo palmový olej. Zpracování zahrnuje hydrolýzu triacylglycerolů, která produkuje glycerol a mastné kyseliny.
 • Glycerol z jiných zdrojů: Může být také získáván z jiných zdrojů, jako jsou tuky zvířecího původu nebo dokonce z vedlejších produktů průmyslových procesů, například získávání biodieselu.

Z hlediska chemické struktury a vlastností neexistuje zásadní rozdíl mezi glycerolem z různých zdrojů. Nicméně pro určité aplikace, jako je například kosmetika nebo potravinářství, může být preferován glycerol z určitých zdrojů z důvodu požadovaných kvalitativních standardů nebo etických důvodů.

Bezbarvá kapalina glycerol se hojně využívá v potravinářském průmyslu.

Glycerol – vlastnosti

Glycerol má širokou škálu fyzikálních, chemických a biologických vlastností, které mu umožňují mnoho různých aplikací. Zde je stručný přehled:

Fyzikální vlastnosti:

 • Fáze: Glycerol je bezbarvá viskózní kapalina za běžných podmínek, nicméně může se také nacházet v pevném stavu při dostatečně nízkých teplotách.
 • Teplota tání a varu: Teplota tání glycerolu je přibližně 18 °C a teplota varu je přibližně 290 °C.
 • Rozpustnost: Glycerol je dobře rozpustný ve vodě a také v mnoha organických rozpouštědlech, jako je ethanol nebo aceton.
 • Hygroskopie: Jedná se o látku, která snadno absorbuje vlhkost z okolního vzduchu.

Chemické vlastnosti:

 • Reaktivita: Glycerol je relativně inertní sloučenina, což znamená, že nereaguje s mnoha látkami za běžných podmínek. Nicméně je citlivý na oxidaci při vysokých teplotách.
 • Hydroxylové skupiny: Glycerol má tři hydroxylové skupiny, což mu umožňuje reagovat s mnoha chemickými látkami, včetně kyselin a zásad, za vzniku esterů nebo solí.
 • Reakce s mastnými kyselinami: Glycerol může reagovat s mastnými kyselinami za vzniku esterů, což je proces nazývaný esterifikace. Tato reakce je základem pro výrobu mýdla a kosmetických produktů.

Biologické vlastnosti:

 • Biokompatibilita: Glycerol je běžně přítomen v těle a je biokompatibilní, což znamená, že je dobře tolerován biologickými systémy.
 • Hydratační účinky: Díky své schopnosti absorbovat vlhkost je glycerol často používán v kosmetických přípravcích a hydratačních produktech k hydrataci a ochraně pokožky.
 • Antibakteriální účinky: Některé studie naznačují, že glycerol může mít mírné antibakteriální vlastnosti, což je užitečné v lékařství a péči o pleť.

Celkově je glycerol významnou látkou s širokým spektrem aplikací, ať už ve farmaceutickém, kosmetickém, potravinářském průmyslu nebo v biochemii.

Glycerol – využití

Glycerol má široké spektrum využití v různých odvětvích průmyslu, včetně potravinářství, kosmetiky, farmacie a průmyslové výroby. Zde jsou hlavní oblasti jeho využití:

Potravinářství:

 1. Složka potravin: Glycerol se používá jako složka v potravinářských produktech, jako jsou dezertní náplně, cukrovinky, sladidla, potravinářské barvy a jako zvlhčovač a stabilizátor v potravinářských výrobcích.
 2. Rozprašovač pro aroma a barviva: Používá se k disperzi a rozprašování aromatických látek a barviv v potravinářském průmyslu.

Kosmetika a farmaceutický průmysl:

 1. Hydratační složka: Glycerol v kosmetických přípravcích se používá jako je krém, pleťové mléko, pleťové vody a mýdla kvůli svým hydratačním vlastnostem.
 2. Nosné rozpouštědlo: Je často používán jako nosné rozpouštědlo pro léčivé přípravky v farmaceutickém průmyslu.
 3. Měkká kapsle: Glycerol se používá při výrobě měkkých kapslí v farmaceutickém průmyslu.
 4. Usnadňuje vstřebávání: Ve farmaceutických přípravcích může glycerol pomáhat při usnadňování vstřebávání léčivých látek do těla.

Průmysl jako surovina:

 1. Výroba plastů: Glycerol je klíčovou surovinou při výrobě polyuretanů, epoxidů a dalších druhů plastů.
 2. Výroba mýdla: Je jednou ze základních surovin při výrobě mýdla. Reakce glycerolu s mastnými kyselinami produkuje estery, které jsou hlavními složkami mýdla. Dále lze vytvořit i dezinfekci.
 3. Chemický průmysl: Glycerol se používá v různých chemických procesech jako rozpouštědlo, stabilizátor nebo intermediát pro výrobu dalších sloučenin.

Glycerol je významnou a multifunkční surovinou, která hraje klíčovou roli v různých odvětvích průmyslu. Jeho široké uplatnění zahrnuje potravinářství, kosmetiku, farmacii a průmyslovou výrobu, kde plní důležité funkce a přispívá k vývoji různých produktů.

Dalšími látkami používanými v potravinářském průmyslu jsou E904, E150d či E250.

Mezi nejčastější využívané potravy s glycerolem patří gumové bonbóny.

Glycerol – škodlivost

Glycerol je obecně považován za bezpečnou látku pro lidskou spotřebu a má dlouhou historii použití v potravinách, kosmetice a farmaceutickém průmyslu. Nicméně, nadměrná konzumace glycerolu může mít některá potenciální zdravotní rizika.

Při použití v potravinách se glycerol obvykle používá jako zvlhčující činidlo, stabilizátor nebo sladidlo. Přestože je obecně považován za bezpečný, nadměrná konzumace může vést k nepříznivým účinkům, jako jsou zažívací potíže, průjem nebo nadměrná příjem kalorií, pokud je používán jako sladidlo.

V mnoha zemích se glycerol považuje za GRAS (Generally Recognized as Safe), což znamená, že je obecně považován za bezpečný pro lidskou spotřebu. Dodržování předpisů a pokynů ohledně použití glycerolu v potravinách a dalších produktech je zásadní pro minimalizaci možných rizik spojených s nadměrným příjmem této látky. Důležité je také dbát na umírněnost ve spotřebě glycerolu.

Glycerol je bezbarvá viskózní chemická organická sloučenina.

Je tedy vhodný glycerol do potravin?

Glycerol, známý také jako glycerin a označovaný jako E422 ve výrobcích potravin a kosmetiky, je víceúčelová látka s širokým spektrem využití. Jedná se o bezbarvou a viskózní kapalinu s vlastnostmi zvlhčujícími a stabilizačními, které jsou ceněny v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

I přes svou širokou škálu využití je důležité si uvědomit potenciální zdravotní rizika spojená s nadměrným užíváním glycerolu. I když je obecně považován za bezpečný, nadměrná konzumace může vést k nepříznivým účinkům, jako jsou zažívací potíže, průjem nebo nadměrný příjem kalorií, pokud je používán jako sladidlo.

Studie týkající se bezpečnosti glycerolu obvykle naznačují, že při použití v souladu s příslušnými předpisy je glycerol pro lidi bezpečný. Nicméně, existují kontroverze ohledně některých aspektů jeho použití, zejména pokud jde o jeho využití v e-cigaretách a podobných produktech.

Některé studie naznačují, že inhalace glycerolu může mít negativní dopady na dýchací systém, přestože závěry těchto studií nejsou jednoznačné a další výzkum je nezbytný. Regulace a předpisy týkající se použití glycerolu v potravinách se liší v různých jurisdikcích, nicméně obecně je regulován jako aditivum do potravin s přísnými limitními hodnotami pro jeho použití.

Lidé by měli používat glycerol s rozvahou, aby minimalizovali možná rizika a maximalizovali jeho přínosy pro zdraví a pohodu. Doporučuje se konzumovat glycerol s mírou, respektovat předpisy, sledovat zdravotní doporučení a zvažovat možné alergické reakce, zejména u citlivých jedinců.