Vyšetření lymfatického systému – co obnáší

Lidský lymfatický systém je důležitou součástí imunitního systému, která pomáhá chránit tělo před infekcemi a odpadními látkami. Je složen z řady uzlin a cév, které propojují lymfu, tekutinu filtrovanou z krve, do celého těla. Vyšetření lymfatického systému se provádí za účelem zjištění případných problémů či abnormalit v této části těla.

Tato vyšetření mohou být prováděna z různých důvodů, jako je podezření na nádorové bujení, podezření na infekci nebo nutnost monitorování stavu lymfatických uzlin u pacientů s imunitními poruchami. Existuje několik metod, které se používají při vyšetření lymfatického systému, mezi nejčastější patří ultrazvuk, magnetická rezonance (MRI), biopsie lymfatických uzlin a lymfangiografie.

Ultrazvukové vyšetření lymfatického systému se provádí pomocí ultrazvukových vln, které se šíří lymfatickými uzlinami a umožňují získat obraz jejich vnitřní struktury. Tato metoda se nejčastěji používá při vyšetření uzlin v krku, podpaží a třísel. Magnetická rezonance (MRI) je další metoda, která se často používá při vyšetření lymfatického systému.

Tato neinvazivní metoda využívá silné magnetické pole a rádiové vlny k vytvoření obrazů lymfatického systému. Díky vyššímu rozlišení než u ultrazvuku dokáže odhalit menší změny v lymfatických uzlinách. Biopsie lymfatických uzlin se provádí za účelem zjištění příčin zvětšení, tvrdosti nebo bolesti uzlin. Při tomto zákroku se odebírá malý vzorek tkáně z postižené uzliny a následně se pod mikroskopem vyšetřuje.

Tento zákrok může být proveden buď pod kontrolou ultrazvuku nebo MRI, aby se zajistilo přesné umístění odběru vzorku. Lymfangiografie je invazivní metoda, při které se do lymfatického systému vstříkne kontrastní látka a následně se provádí sériové rentgenové snímky. Tento postup umožňuje zobrazit oblasti lymfatického systému s větším detaily a odhalit případné obstrukce nebo abnormality.

Vyšetření lymfatického systému může být také součástí rutinního vyšetření, jako například kontrolních prohlídek při rakovině, nebo při léčbě nádorů, aby se zjistilo, zda se nenaplňují lymfatické uzliny v okolí nádoru. Příprava na vyšetření lymfatického systému závisí na zvolené metodě, avšak obecně platí, že před zákrokem je třeba dodržovat pokyny lékaře ohledně příjmu potravy a léků.

Po vyšetření může být občas zaznamenáno drobné krvácení, otok nebo bolest v místě odběru tkáně, které však postupně odezní. Vyšetření lymfatického systému je důležité pro diagnostiku a monitorování možných problémů v této části těla. V případě nálezu nádorů nebo jiných abnormalit v lymfatickém systému je nutné následovat doporučení lékaře ohledně dalšího postupu a léčby.

Co je lymfa a lymfologie?

Lymfa se vyznačuje jako takzvaná nažloutlá tekutina, která u člověka koluje v jeho lymfatickém systému. Tato tekutina má rovněž podobné složení, jaké má například krevní plazma.

Lymfa je součástí našeho imunitního systému a má velmi významnou roli v obraně našeho těla před nádorovými a infekčními chorobami. Je rovněž velmi důležitá při vstřebávání tuků z určitých potravin ve vašem střevním traktu.

  • Lymfologie

Lymfologií se nazývá obor, který se zabývá lymfatickým, tedy mízním systémem v lidském těle. Lymfa jako taková obsahuje z velké části vodu, bílé krvinky, tuky a také odpad z veškeré látkové výměny vašich buněk.

Pokud lymfatický systém v lidském těle funguje špatně, má to za následek otoky horních i dolních končetin, sníženou funkci imunitního systému, otoky trupu, zvýší se rovněž tvorba akné a celkově dojde ke zhoršení celého stavu pleti. Rovněž mohou v jistých případech vznikat také křečové žíly.

Jak poznat lymfologické problémy a onemocnění?

Lymfologické problémy o sobě mohou dát vědět hned v několika různých podobách. Jak již bylo řečeno, problémy s lymfatickým systémem se mohou vyznačovat například sníženou funkcí imunitního systému, vznikem křečových žil, zvýšenou tvorbou akné, otokem končetin a podobnými obtíží.

Přestože imunitní systém lze podpořit různými volně prodejnými vitaminy v lékárně Dr. Max eshop, případně najít i různé akce, možné je například využít slevový kód Lékárna cz, v případě, že vás podobné obtíže trápí, je vhodné navštívit právě lymfocentrum.

Jak probíhá vyšetření a léčba?

Pokud máte podezření, že trpíte poruchou lymfatického systému a rozhodnete se pro návštěvu lymfocentra, budete muset nejprve absolvovat vstupní prohlídku, která určí, zda jsou vaše obavy namístě či nikoliv.

Na základě toho vám bude stanovena daná léčba. V lymfocentrech se nikdy nesetkáte s tím, že by se u každého z pacientů standardizoval postup léčby. Ke každému pacientovi se tak přistupuje individuálně.

Nemusíte se tak obávat toho, že by vám byla bezhlavě aplikována jistá léčba, a to i v případě, kdy by byl problém s vaším lymfatickým systémem jakýkoliv. Podstoupíte tak jednotlivé procedury, které vás zdárně dovedou k léčebnému plánu, který bude ušit přímo a jen vám na míru.

V lymfocentru na vás tak bude čekat zejména klinické vyšetření, kdy se zhodnotí vaše anamnéza a kde také podstoupíte vyšetření končetin. Pozdější interní vyšetření poté vyloučí jisté etiologie.

Na základě rozhodnutí lékaře budete vyzvání napříkladu k dalšímu vyšetření. Při této akci jde většinou o zobrazení metodou takzvané radionuklidové lymfoscintigrafie. Tyto snímky poté lékař vyhodnotí a získá tak kvalitní přehled o průtoku mízy mízním řečištěm. Rovněž ho bude zajímat také kumulace ve vašich mízních uzlinách.

TIP: Ketóza, dosažená ketogenní stravou, může prospět lymfatickému systému redukcí zánětu a posílením funkce imunitního systému.

Jak probíhají lymfatické masáže?

Takzvaná lymfodrenáž patří mezi působivou ruční masážní techniku, která stimuluje a také povzbuzuje lymfatický systém vašeho těla. Lymfodrenáž se na pacientovi provádí zcela speciálními přesně určenými tlaky a hmaty, které se provádí v určitých místech, a to velmi pomalým tempem.

Tato metoda má za následek podporu funkce celého lymfatického systému. To znamená, že zmírní anebo dokonce odstraní otoky, posílí imunitní systém těla, detoxikuje váš organismus a také sníží projevy celulitidy a odstraní otoky, které mohou vznikat při velké fyzické zátěži. Jedná se přitom zejména o dolní končetiny, které bývají napadány mnohem častěji než ty horní.