Prodej auta – postup, smlouvy, financování

Prodej a financování vozidla jsou dva klíčové kroky při pořizování nového auta. Bez správného přístupu k oběma procesům může být prodej vozidla velkým stresovým faktorem. Prodejci často nabízejí různé možnosti financování, a proto je důležité pro každého zákazníka si před nákupem vybrat tu nejvýhodnější možnost. Některé z možností financování zahrnují leasing, úvěry a splátkové prodeje. Proč je vhodné před prodejem zkontrolovat nabíjení autobaterie a jak vozidlo financovat?

Prodej auta může být konec konců snadný a pohodlný. Na co před prodejem a po něm pamatovat, jaký je vlastně při prodeji auta postup a co by mohl obsahovat vzor generální plné moci?

Prodej auta – postup

Prodej auta může být pro mnoho lidí stresujícím procesem, který vyžaduje spoustu času a úsilí. Díky tomu je důležité mít jasný plán a postup, který pomůže rychle a úspěšně prodat vůz. Jaký je tedy jeden z možných tipy, jak při prodeji auta postupovat?

 • Zjistit tržní hodnotu vašeho vozu

Než se pustí majitel do prodeje svého vozu, měl by se podívat na aktuální tržní hodnotu podobných automobilů. Existuje mnoho online nástrojů, které mohou poskytnout přibližnou cenu vozu.

 • Připravit auto na prodej

Předtím než začne majitel aktivně hledat kupce, měl by se postarat o přípravu svého vozu na prodej. To znamená nejen uklidit a vyčistit interiér a exteriér vozu, ale také provést opravy a údržbu, pokud je to potřeba. V případě elektroaut je například vhodné zkontrolovat nabíjení autobaterie apod.

 • Různé možnosti prodeje

Existuje několik možností, jak je možné prodat své auto. Majitel se může rozhodnout pro prodej soukromému kupci, společnosti pro prodej aut, nebo využít internetové platformy pro prodej aut.

 • Potřebné dokumenty

Předtím než se vůz předá novému majiteli, měl by se majitel ujistit, že má všechny potřebné dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří například technický průkaz a případně i faktury z oprav. Pokud si není majitel jistý, jaké dokumenty bude potřebovat, měl by se obrátit na místní úřad nebo společnost, která pomáhá s prodejem aut.

 • Prezentace vozu na trhu

Ať už se rozhodne majitel pro prodej prostřednictvím soukromého kupce nebo na nějaké online platformě, měl by svůj vůz důkladně zviditelnit. To znamená nejen poskytnout co nejvíce informací o vozu, ale také přiložit kvalitní fotografie a popsat případné vady nebo nesprávná nastavení.

Přepis vozidla – na co nezapomenout

Přepis vozidla je důležitým krokem vlastníků automobilů, který je nezbytný pro majetkové a registrační účely. Může se jednat o změnu majitele vozidla nebo změnu informací o vozidle, jako je například změna adresy majitele nebo změna barvy či typu vozidla. Proces přepisu ovšem není tak jednoduchý jako se může na první pohled zdát a je důležité si být vědom několika důležitých aspektů. Jaké to jsou?

 • Doklady potřebné k přepisu vozidla

Doklady, které jsou potřeba k přepisu vozidla, se mohou lišit v závislosti na jednotlivých státech. Většinou se ale jedná o doklady, jako je technický průkaz vozidla, případně jeho kopie, platný doklad totožnosti majitele, případně doklad o splnění technických požadavků emisí pro dieselová vozidla. Je důležité předem ověřit, které dokumenty jsou potřeba.

 • Platné povinné ručení

Při přepisu vozidla je důležité mít platné povinné ručení. Povinné ručení je zákonnou povinností vlastníka vozidla a slouží jako ochrana v případě, že se vozidlem způsobí škoda na majetku nebo zranění někomu dalšímu.

 • Kontrola technického stavu vozidla

Před přepisem vozidla je dobré provést kontrolu technického stavu vozidla a zjistit, zda není nutné provést nějaké opravy nebo úpravy, které by mohly mít vliv na přepis vozidla. Při přepisu vozidla totiž bývá často vyžadována technická prohlídka, která potvrzuje bezproblémový stav vozidla.

 • Uhrazení případných závazků

Před přepisem vozidla je důležité se ujistit, že jsou uhrazeny všechny důležité závazky související s vozidlem. Může se jednat například o nezaplacené pokuty za přestupky, nezaplacené poplatky za parkování nebo dluhy za leasingové splátky. Pokud takové závazky při přepisu vozidla nejsou uhrazeny, může to vést k problémům s přepisem nebo dokonce k pozdějším právním sporům.

 • Registrace nového majitele a aktualizace informací

Po úspěšném přepisu vozidla je důležité registrovat nového majitele u příslušného orgánu. To se liší v závislosti na státu, ale obvykle je nutné navštívit úřad a předložit potřebné doklady. Dále je potřeba aktualizovat informace o vozidle v různých dokumentech, jako je například pojišťovna, finanční úřad nebo místní dopravní společnost.

Přepis vozidla je proces, který může být komplikovaný, ale s dostatečnou přípravou a upozorněním na výše zmíněné body, by měl proběhnout bez problémů. Důležité je předem zjistit, jaký postup je potřeba dodržet a mít připravené všechny potřebné doklady a informace. V případě pochybností je vždy lepší se poradit s odborníky, jako je například právník nebo zástupce dopravního úřadu.

Jak má vypadat generální plná moc – vzor

Jak může vypadat vzor generální plné moci, resp. co by měla generální plná moc obsahovat za informace?

 • Plná moc uděluje osoba (dále jen „udělovatel“) níže uvedenému plnomocnému jménem uvedené úkony a pravomoci.
 • Plnomocným jménem udělovatele se rozumí: [JMÉNO], se sídlem [ADRESA].
 • Plnomocný má právo jednat jménem udělovatele a s jeho jménem s plnou právní účinností a vykonávat níže uvedené úkony:

[VYJMENOVAT JEDNOTLIVÉ ÚKONY A PRÁVNÍ PRAVOMOCI, NAPŘ. JEDNÁ SE O VEDENÍ SPORU U ORGANIZACE, PODPIS SMLUV, VYŘIZOVÁNÍ BANKOVNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ, ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ ATD.]

 • Tato plná moc je udělena na neomezenou dobu a je platná pro všechny úkony a pravomoci uvedené v bodě 2.
 • Plnomocný má právo delegovat své pravomoci jiným osobám, ale pouze pro účely plnění úkolů a pravomocí udělených touto plnou mocí.
 • Tato plná moc zůstává platná i v případě eventuálního zániku právní způsobilosti udělovatele.
 • Tato plná moc byla udělena udělovanému a udělovatel potvrdil, že je plně seznámen s rozsahem a obsahem této plné moci.
 • Tato plná moc nabývá účinnosti okamžikem jejího vydání.

Jak probíhá financování?

Financování nového vozu probíhá několika způsoby. Jedním z možných způsobů je financování prostřednictvím bankovního úvěru. V takovém případě si kupující musí zajistit dostatečný příjem a splnit další podmínky banky, aby mu byl úvěr schválen. Banka poté poskytne kupujícímu finanční prostředky potřebné k nákupu vozu. Kupující pak splácí úvěr bankovní společnosti ve splátkách po dohodnuté době.

Dalším způsobem financování je prostřednictvím leasingu. V tomto případě si kupující pronajme vůz od leasingové společnosti a platí za něj měsíční splátky. Po skončení leasingového období má kupující možnost vůz odkoupit za předem stanovenou cenu nebo ho vrátit zpět leasingové společnosti.

V případě, že kupující nesplňuje podmínky bankovního úvěru nebo leasingu, může zvážit půjčku od soukromé osoby. Půjčky od soukromých osob bývají obvykle flexibilnější, ale také dražší než bankovní úvěry. 

Depozit je pak částka, kterou kupující musí zaplatit při nákupu vozu a která slouží jako záruka pro prodávajícího. V případě, že kupující nedodrží smluvní podmínky, má prodávající právo částku z depozitu využít jako proplacení svých nákladů.

Pokud však kupující splní smluvní podmínky, vrací mu prodávající depozit zpět. Depozit je tedy zárukou pro obě strany, že budou dodrženy smluvní povinnosti. Velikost depozitu se liší dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím nebo dle podmínek dané banky či leasingové společnosti.