Domácí bezpečnost pro seniory: Jak zajistit jejich pohodlí a bezpečí

Investice do zvýšení bezpečnosti domova je vždy moudrým rozhodnutím, zejména však pro důchodce. Přestože je domov často považován za nejbezpečnější místo pro každého, platí zejména pro seniory, že by měli i doma dávat velký pozor, protože  mohou být náchylní k pádům, požárům nebo jiným typům nehod.

Život důchodce může být obohacující i náročný. Na jedné straně se již člověk nemusí potýkat se stejným finančním a kariérním tlakem jako v zaměstnání. Na druhou stranu může být život v důchodu někdy těžký, i z hlediska bezpečnosti. 

Důchodci se mohou často stávat terčem zlodějů, podvodníků a jsou náchylní často k různým úrazům.  

Stárnutí je těžké

S přibývajícím věkem je zhoršování fyzické kondice nevyhnutelnou součástí života. Přestože má lidské tělo pozoruhodnou schopnost hojení a regenerace, je stále náchylné k poškození v průběhu času. S přibývajícími léty může u lidí docházet ke zhoršování fyzických funkcí.

Může se jednat např. o tyto problémy:

 • potíže s pohybem
 • neschopnost ujít větší vzdálenost
 • ubývání fyzické síly
 • celkovou svalovou únavu
 • zvýšené riziko zranění nebo nestability
 • potíže s rovnováhou a koordinací

V souvislosti s tím mohou lidé s přibývajícím věkem očekávat zhoršování kognitivních funkcí, jako je snižování krátkodobé a pracovní paměti, zpomalování rychlosti zpracování dat a potíže s multitaskingem a dalšími složitými úkoly, které jsou závislé na mentální obratnosti.

Mezi další změny související s věkem může patřit:

 • ztráta zraku nebo sluchu
 • zhoršená obranyschopnost
 • potíže s udržením zdravé hmotnosti
 • výpadky paměti
 • rozvoj chronických onemocnění
 • zvýšená náchylnost k úrazům

Kromě toho se lidé s přibývajícím věkem mohou cítit stále izolovanější a osamělejší. Mnoho starších lidí se muselo vyrovnat se smrtí blízkých i s nároky samostatného života. Je proto důležité přemýšlet o sepsání závěti, abychom usnadnili situaci svým blízkým a zajistili respektování našich přání.

Všechny tyto skutečnosti spojené se stárnutím mohou být pro seniory emocionálně náročné. Pro starší osoby je důležité udržovat pevné vazby s přáteli a rodinou a zůstat co nejaktivnější.

Naštěstí je dnes seniorům k dispozici celá řada inovativních zdrojů, od fyzikální terapie po sociální aktivity, poradenství a geriatrickou péči, které jim mohou pomoci zůstat co nejzdravější a nejzajímavější.

Bezpečnost pro seniory na prvním místě

Pro začátek je důležité, aby každý důchodce zvážil přístupnost svého domova a zajistil, že se bude moci volně a bez obtíží pohybovat. V případě problémů s pohyblivostí pomůže instalace madel podél schodišť a chodeb, rozšíření dveřních zárubní a v případě potřeby instalace nájezdových ramp.

Stejně tak je důležité zajistit, aby byl každý dům protipožárně zabezpečen. To zahrnuje:

 • zajištění aktuálnosti a dobrého stavu všech spotřebičů
 • zajištění elektroinstalace a elektroniky 
 • použití ohnivzdorných materiálů všude, kde je to možné
 • instalovat detektor kouře 

Stejně důležitá je i osobní ochrana. Pevné zámky na dveřích a oknech a bezpečnostní systém pomohou zajistit bezpečnost důchodců.

Světla s pohybovým senzorem mohou také poskytnout dodatečnou bezpečnost a pomoci odradit nevítané hosty. V neposlední řadě je také důležité, aby rodina a důvěryhodní přátelé měli k dispozici kontaktní údaje na seniora pro případ nouze.

Je nezbytné věnovat čas a úsilí tomu, abyste seniorům zajistili bezpečné domácí prostředí. Nejenže to poskytne klid osobám v domácnosti, ale také to celkově zlepší kvalitu jejich života a nezávislost

Existuje mnoho opatření, která lze přijmout k zajištění bezpečnějšího domova pro důchodce. Pokud na ně budete myslet předem a investujete do potřebného zabezpečení, zajistíte všem zúčastněným větší ochranu a klid.

Senioři by měli dbát na své zdraví a bezpečnost.

5 tipů, jak zajistit bezpečnost seniorům

Během stárnutí můžeme být obzvláště zranitelní. Často potřebujeme více podpory a větší bezpečnost, než dříve. Někteří senioři se o sebe již nedokáží postarat sami a potřebují podporu rodiny nebo žijí v domově důchodců. 

Pokud bydlí penzista u své rodiny doma, je dobré dodržovat těchto 5 tipů pro zajištění jeho bezpečnosti.:

 1. Zabezpečte svůj domov: Pokud máte senior doma, můžete aktualizovat zabezpečení vašeho domu, abyste zajistili, že bude bezpečnější. To zahrnuje vše, od instalace kvalitního zámku ve dveřích nebo oknech, nainstalování zámku na garážová vrata apod. 
 1. Monitorujte: Existuje mnoho bezpečnostních produktů na trhu, které mohou pomoci monitorovat postup seniora doma a poskytovat mu bezpečí. Například senzorový systém může detekovat pohyb v domě a upozornit seniora, pokud se někdo přibližuje nebo vnikne do jeho domu. Můžete také nainstalovat řízené zařízení, které pomáhá seniorům při automatickém otevírání dveří nebo ovládání osvětlení.
 1. Poskytněte seniorovi nouzové tlačítko: Zvažte nákup nouzového tlačítka, které senior může použít v případě, že potřebuje okamžitou pomoc. Tato tlačítka je možné umístit do stropu nebo stěny, aby byly snadno přístupné seniorům, ať jsou kdekoli. Pokud se stane něco nečekaného nebo je senior ve vážných potížích, může volat na pomoc jedním stiskem.
 1. Zajistěte, aby vaše senior měl dostatek jídla a léků: Ujistěte se, že jsou neustále k dispozici léky a potraviny, které senior potřebuje. Pokud máte seniora doma na dlouhou dobu, doporučujeme nakupovat kvalitní potraviny a připravovat dostatečně výživná jídla. 
 1. Pravidelné preventivní prohlídky: Doporučujeme pro seniory pravidelné lékařské vyšetření, abychom zjistili, jak se mají a pomohli jim předcházet onemocněním. Pokud máte seniora doma, doporučujeme mu také pravidelně se scházet s přáteli nebo členy rodiny a hlídat veškeré změny jeho zdraví.

Důchodcům, kteří žijí u svých dětí nebo blízkých příbuzných, poskytuje společné bydlení neocenitelnou příležitost užívat si společnosti a podpory

Podobně jako péče o jakéhokoli stárnoucího dospělého umožňuje soužití s důchodcem dospělým dětem poskytovat tolik potřebnou podporu blízké osobě, která může potřebovat pomoc při zvládání každodenních úkolů, jako jsou nákupy, příprava jídla a udržování kontaktu se společenským prostředím. 

Kromě toho může být důchodci nabídnuta finanční pomoc, která doplní jeho příjem, pokud se již nemůže sám živit.