Trombóza – příznaky, diagnóza, léčba

Trombóza, stav, který může postihnout každého. I když se může zdát jako relativně neškodná zdravotní komplikace, může mát vážné následky včetně plicní embolie, nebo dokonce smrti. Jak se projevuje trombóza? Jaké jsou její typy? A jak vypadají obrázky trombózy?

Trombóza je stav, kdy se v žíle nebo tepně vytvoří krevní sraženina, tzv. trombus. Tato sraženina může bránit průtoku krve v postižené oblasti. Existují dva typy trombózy – žilní a tepenná.

Shrnutí obsahu článku

Trombóza může zablokovat průtok krve a vést k závažným komplikacím, jako je plicní embolie, infarkt myokardu nebo mrtvice. Existují dva hlavní typy trombózy: žilní a tepenná.

Příznaky trombózy se liší v závislosti na typu a umístění sraženiny, avšak mohou zahrnovat bolest, otok, zarudnutí a horkost v postižené oblasti. V případě plicní embolie se mohou objevit i dýchací potíže.

Diagnostika trombózy zahrnuje různé metody, jako je ultrazvukové vyšetření cév, D-dimer test a zobrazovací vyšetření (CT angiografie, MRI angiografie).

Léčba trombózy závisí na závažnosti stavu a zahrnuje antikoagulační léčbu (léky na ředění krve), trombolytickou terapii (rozpouštění sraženin léky), chirurgický zákrok v případě nutnosti a kompresní punčochy.

Trombóza v těhotenství je častější z důvodu zvýšeného objemu krve a hormonálních změn. Rizikové faktory zahrnují věk nad 35 let, obezitu, dědičnou predispozici, císařský řez, vícečetné těhotenství a předchozí trombózu.

Co je to trombóza?

Trombóza je stav, kdy se v cévě vytvoří krevní sraženina, tzv. trombus. Tato sraženina může zablokovat průtok krve a vést k vážným zdravotním komplikacím.

Existují dva hlavní typy trombózy:

 • Žilní trombóza: Vzniká v žilách, které vedou krev ze srdce. Nejčastějším typem žilní trombózy je hluboká žilní trombóza (HŽT), která postihuje hluboké žíly dolních končetin.
 • Tepenná trombóza: Vzniká v tepnách, které vedou krev ze srdce. Nejčastějším typem tepenné trombózy je infarkt myokardu, který postihuje srdeční tepny.

Trombóza je závažný stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pokud máte podezření na trombózu, je důležité co nejdříve navštívit lékaře. Léčba trombózy obvykle zahrnuje léky na ředění krve a další opatření k prevenci vzniku dalších sraženin.

Trombóza – příznaky

Jak se projevuje trombóza? Příznaky trombózy se liší v závislosti na typu a umístění sraženiny. Mezi nejčastější příznaky patří:

 • bolest v postižené oblasti (nejčastěji v nohou)
 • otok postižené oblasti
 • zarudnutí kůže nad postiženou oblastí
 • horkost kůže nad postiženou oblastí
 • neobvyklá únava
 • horečka
 • dýchací potíže (v případě plicní embolie)

Výskyt výše uvedených příznaků vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Trombóza je závažný stav, který může vést k vážným komplikacím, jako je plicní embolie, infarkt myokardu nebo ischemická mrtvice.

Trombóza v ruce

Trombóza v ruce, označovaná také jako hluboká žilní trombóza horní končetiny (HŽT HK), je stav, kdy se v žilách horní končetiny vytvoří krevní sraženina. Tato sraženina může zablokovat průtok krve a vést k vážným zdravotním komplikacím.

Trombóza v ruce se nemusí projevovat žádnými příznaky, avšak mezi nejčastější patří:

 • bolest v postižené ruce, která se může zhoršovat při zvedání ruky
 • otok postižené ruky
 • zarudnutí kůže nad postiženou oblastí
 • pocit horka v postižené ruce
 • ztuhlost prstů
 • snížená síla úchopu

Výskyt výše uvedených příznaků vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Včasná diagnóza a léčba trombózy v ruce je důležitá pro prevenci vážných komplikací, jako je plicní embolie.

Typický obrázek trombózy. Příznaky trombózy mohou zahrnovat otok, bolest a zčervenání v postižené oblasti.

Trombóza v lýtku

Trombóza v lýtku, označovaná také jako hluboká žilní trombóza dolních končetin (HŽT DK), je stav, kdy se v žilách dolních končetin, nejčastěji v lýtku, vytvoří krevní sraženina. Tato sraženina může zablokovat průtok krve a vést k vážným zdravotním komplikacím.

Trombóza v lýtku se nemusí projevovat žádnými příznaky, avšak mezi nejčastější patří:

 • bolest v lýtku, která se může zhoršovat při chůzi nebo stání
 • otok postižené nohy
 • zarudnutí kůže nad postiženou oblastí
 • pocit horka v postiženém lýtku
 • ztuhlost lýtka
 • pocit pnutí v lýtku

Výskyt výše uvedených příznaků vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Včasná diagnóza a léčba trombózy v lýtku je důležitá pro prevenci vážných komplikací, jako je plicní embolie.

Hluboká žilní trombóza

Hluboká žilní trombóza je stav, kdy se v hlubokých žilách, nejčastěji v dolních končetinách, vytvoří krevní sraženina, tzv. trombus. Tato sraženina může zablokovat průtok krve a vést k vážným zdravotním komplikacím, jako je plicní embolie.

Příznaky hluboké žilní trombózy:

 • bolest v postižené noze, která se může zhoršovat při chůzi nebo stání
 • otok postižené nohy
 • zarudnutí kůže nad postiženou oblastí
 • pocit horka v postižené noze
 • ztuhlost nohy
 • pocit pnutí v noze

Trombózová noha:

Někdy se hluboká žilní trombóza nazývá „trombózová noha“, protože postižená noha je obvykle bolestivá, oteklá a zarudlá.

Zánět žil a trombóza v noze:

Hluboká žilní trombóza není zánětem žil, avšak může s ním být spojena. Trombus v žíle může vést k zánětu žilní stěny, což může dále zhoršovat příznaky.

Diagnóza trombózy

Přesná diagnostika trombózy je klíčová pro zahájení adekvátní léčby a minimalizaci rizika vážných komplikací, a proto je důležité porozumět různým metodám diagnostiky této potenciálně nebezpečné kondice.

 1. Ultrazvukové vyšetření: Ultrazvukové vyšetření cév (dopplerovská ultrasonografie) je často používaná metoda pro diagnostiku trombózy. Tento neinvazivní test umožňuje lékařům vizualizovat průtok krve a detekovat přítomnost krevní sraženiny v cévě.
 2. D-dimer test: D-dimer je látka uvolňovaná do krve při rozkladu krevních sraženin. Testování hladiny D-dimeru v krvi může posloužit jako pomocný diagnostický nástroj pro podezření na trombózu. Vysoká hladina D-dimeru může naznačovat přítomnost sraženiny, avšak tento test není specifický a vyšší hladiny D-dimeru mohou být způsobeny i jinými faktory.
 3. Obrazové vyšetření: Pokud je podezření na trombózu vyšší, lékaři mohou zvážit pokročilejší obrazové vyšetření, jako je CT angiografie (CTA) nebo MRI angiografie (MRA). Tyto testy umožňují detailnější vizualizaci cév a detekci sraženin.

Rozmanité metody diagnostiky trombózy, od ultrazvukových vyšetření až po testování hladiny D-dimeru, jsou klíčovými nástroji v rukou lékařů k rychlé identifikaci a správnému řízení této vážné vaskulární komplikace.

Léčba trombózy

Léčba trombózy závisí na typu a závažnosti stavu, celkovém zdravotním stavu pacienta a dalších faktorech. Cílem léčby je zabránit dalšímu růstu stávající sraženiny, rozpustit ji a zabránit vzniku dalších trombů.

Hlavní metody léčby trombózy zahrnují:

 • Antikoagulační léčba: Podávání léků na ředění krve, jako jsou heparin nebo warfarin, je základním kamenem léčby trombózy. Tyto léky zabraňují tvorbě dalších sraženin a pomáhají rozpouštět stávající sraženiny.
 • Trombolytická terapie: V některých případech se mohou podávat léky, které rozpouštějí sraženiny (tzv. fibrinolytika). Tato léčba je obvykle určena pro pacienty s velkými nebo život ohrožujícími sraženinami.
 • Chirurgická léčba: V případě, že trombóza ohrožuje život pacienta nebo je neprůchodná pro lékovou léčbu, může být nutná operace. Chirurgický zákrok může zahrnovat odstranění sraženiny nebo zavedení filtru do žíly, který zachytí další sraženiny.
 • Kompresní punčochy: Nošení kompresních punčoch může pomoci zlepšit průtok krve v postižené končetině a snížit riziko otoků a dalších komplikací.
 • Rehabilitace: Po léčbě trombózy je důležitá rehabilitace, která zahrnuje cvičení a fyzioterapii. Tyto aktivity pomáhají zlepšit průtok krve, snížit riziko opakované trombózy a obnovit sílu a mobilitu postižené končetiny.

Délka léčby trombózy se liší v závislosti na individuálním stavu pacienta. V případě hluboké žilní trombózy (HŽT) se antikoagulační léčba obvykle podává po dobu 3 až 6 měsíců. V případě plicní embolie může být nutná delší léčba.

Prevence trombózy

Důležitou součástí léčby trombózy je prevence opakování. To zahrnuje:

 • užívání antikoagulačních léků podle pokynů lékaře
 • udržování zdravého životního stylu, včetně zdravé stravy, pravidelného cvičení a kontroly váhy
 • vyhýbání se kouření
 • ovládání krevního tlaku a cholesterolu
 • včasná léčba infekcí
 • nošení kompresních punčoch podle pokynů lékaře

Včasná diagnóza a léčba trombózy jsou důležité pro prevenci vážných komplikací, jako je plicní embolie, která může ohrozit život pacienta. Pokud má člověk podezření na trombózu, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Punčochy jsou elastické kompresní punčochy, které pomáhají stimulovat cirkulaci krve a snižovat riziko tvorby krevních sraženin v dolních končetinách.

Trombóza v těhotenství

Těhotenství je stav, kdy je žena náchylnější ke vzniku trombózy, a to z několika důvodů:

 • Zvýšený objem krve: Během těhotenství se objem krve v těle ženy zvyšuje o 50 %, což vede ke zpomalení toku krve a zvětšení rizika tvorby sraženin.
 • Hormonální změny: Těhotenství je doprovázeno hormonálními změnami, které ovlivňují srážlivost krve a zvyšují riziko trombózy.
 • Tlak dělohy na žíly: Rostoucí děloha může tlačit na žíly v pánvi a dolních končetinách, čímž dále zpomaluje tok krve a zvyšuje riziko trombózy.

Rizikové faktory trombózy v těhotenství:

Kromě výše uvedených faktorů existují i další, které zvyšují riziko trombózy v těhotenství:

 • věk nad 35 let
 • obezita
 • dědičná predispozice k trombóze
 • císařský řez
 • vícečetné těhotenství
 • imobilizace (např. dlouhý let)
 • předchozí trombóza v anamnéze

Mezi nejčastější příznaky trombózy v těhotenství patří:

 • bolest, otok a zarudnutí v dolní končetině (nejčastěji v lýtku)
 • pocit horka v postižené noze
 • ztuhlost nohy
 • horečka
 • dýchací potíže (v případě plicní embolie)

Výskyt výše uvedených příznaků, zvláště v dolní končetině v těhotenství, vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Včasná diagnóza a léčba trombózy v těhotenství je důležitá pro prevenci vážných komplikací, jako je plicní embolie, která může ohrozit život matky i plodu.

Trombóza a modřina

Trombóza a modřina jsou dva odlišné stavy, které se mohou projevovat podobnými příznaky, avšak mají odlišné příčiny a důsledky. Je důležité je odlišit, aby se zajistila správná diagnóza a léčba.

Trombóza je stav, kdy se v cévě vytvoří krevní sraženina, tzv. trombus. Tato sraženina může zablokovat průtok krve a vést k vážným zdravotním komplikacím, jako je plicní embolie, infarkt myokardu nebo ischemická mrtvice. Mezi nejčastější příznaky trombózy patří bolest, otok, zarudnutí a horkost v postižené oblasti.

Modřina je krevní výron, který vzniká v důsledku poškození drobných cévek pod kůží. Obvykle se objeví jako fialová, modrá nebo černá skvrna na kůži a může být doprovázena bolestí a otokem. Modřiny jsou většinou neškodné a samy se zahojí během několika týdnů.