Co je motorové vozidlo a kdy potřebuje povinné ručení?

Pojistná ochrana je významným aspektem vlastnictví motorových vozidel. V rámci pojistného krytí hraje zásadní roli i povinné ručení motocyklu, které je nejen zákonnou povinností v mnoha zemích, nýbrž i nezbytným nástrojem pro zajištění finanční odpovědnosti v případě dopravní nehody. Jak funguje povinné ručení?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Každé motorové vozidlo používané na silničních komunikacích musí mít uzavřené povinné ručení.

Pojištění odpovědnosti Kryje škody, které jeho vozidlo způsobí třetím osobám na zdraví, majetku a ušlém zisku.

Povinné ručení nekryje škody na vlastním vozidle. Pro ty je potřeba sjednat havarijní pojištění.

Kalkulačky povinného ručení jsou užitečné při hledání nejvhodnější a cenově dostupné pojišťovací nabídky.

Na silnicích je bezpečnost nejvyšší prioritou a pro majitele aut a motocyklů představuje pojistná ochrana jeden z prvků zajišťujících toto bezpečí. Povinné ručení se stalo základem v oblasti silničního provozu, zajišťujícím, že majitelé vozidel jsou finančně zodpovědní v případě autonehody. 

Motorové vozidlo

Termín „motorové vozidlo“ se obvykle používá k označení vozidel, která jsou poháněna motorem a jsou určena k pohybu po silnici.

Základní charakteristiky motorového vozidla zpravidla zahrnují:

 • Motor: Vozidlo je poháněno motorem. Může to být spalovací motor na benzín, naftu nebo elektromotor.
 • Schopnost pohybu po silnici: Motorová vozidla jsou obvykle navržena pro pohyb po veřejných nebo soukromých silnicích.
 • Dopravní prostředek: Motorová vozidla jsou primárně navržena k přepravě osob nebo nákladu. Mohou to být osobní automobily, nákladní vozidla, autobusy, či motocykly. Je nezbytné mít povinné ručení na motocykl.
 • Registrace: Většina motorových vozidel je povinna být registrována u správních orgánů a mít přidělené registrační značky.

V mnoha právních systémech se termín „motorové vozidlo“ používá ve spojení s předpisy týkajícími se silničního provozu a pojištění, jako je povinné ručení.

Výjimkou je přívěsný vozík. Nejde o motorové vozidlo, ovšem jelikož má vlastní SPZ, je nutné i k němu sjednat povinné ručení. Cena povinného ručení na přívěsný vozík se řídí dle hmotnosti přívěsného vozíku.

Povinné ručení je nutné i na moped.

Povinné ručení

Povinné ručení je druh pojištění, který je vyžadován zákonem a který mají vlastníci motorových vozidel povinnost uzavřít. Jeho hlavním účelem je poskytnout finanční ochranu ve prospěch třetích osob, které mohou utrpět škody v důsledku provozu daného vozidla. Povinné ručení tak chrání majitele vozidla před finančními náklady spojenými s odškodněním třetích stran.

Povinné ručení definuje zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zkráceně zákon o povinném ručení, s číslem 168/1999 Sb..

Typicky zahrnuje náklady na léčbu zraněných osob, škody na majetku a ušlém zisku, které byly způsobeny jiným vozidlem. To znamená, že pokud majitel vozidla způsobí dopravní nehodu, jeho povinné ručení pokryje náklady spojené s odškodněním poškozených osob a majetku.

Každá země může mít specifické požadavky a normy týkající se povinného ručení. Zpravidla je uzavření povinného ručení povinné pro každé registrované motorové vozidlo a je to důležitá součást odpovědnosti každého řidiče. Bez povinného ručení by majitelé vozidel byli vystaveni vysokým finančním rizikům v případě dopravní nehody.

Základní informace o povinném ručení zahrnují:

 • Zákonná povinnost: Ve většině zemí je povinné ručení zákonem stanoveno a je nutné ho mít, aby bylo možné legálně provozovat motorové vozidlo na veřejných silnicích.
 • Rozsah pojištění: Povinné ručení kryje škody způsobené třetím stranám v případě dopravní nehody, za kterou je řidič považován za viníka. To zahrnuje léčebné náklady, opravy vozidel a další škody spojené s nehodou.
 • Odpovědnost řidiče: Povinné ručení kryje odpovědnost řidiče za škody způsobené třetím osobám. Neposkytuje však krytí pro škody na vlastním vozidle nebo osobním zranění řidiče.
 • Doplnění pojistné ochrany: Řidiči často doplňují povinné ručení dalšími formami pojištění, jako je havarijní pojištění, které pokrývá škody na vlastním vozidle, nebo připojištění skel.
 • Výše pojistného: Cena povinného ručení závisí na různých faktorech, včetně typu vozidla, věku a zkušeností řidiče, historie nehod a místních podmínek.

Povinné ručení poskytuje minimální zákonnou ochranu a mnozí řidiči volí doplnit své pojištění dalšími formami pojistek, aby zajistili větší ochranu své osoby a majetku v případě dopravní nehody.

Může se jednat o připojištění střetu s divou zvěří, pojištění zavazadel, pojištění auta proti živelným pohromám, pojištění vandalismu, pojištění krádeže nebo GAP pojištění. To kryje rozdíl mezi tržní hodnotou vozidla v době pojistné události a zůstatkovou hodnotou podle pojistné smlouvy.

Nadstandardní asistenční služby poskytují pomoc v případě poruchy, nehody nebo krádeže vozidla. Může zahrnovat odtažení vozidla, opravu na místě, zajištění náhradního vozidla a ubytování.

Kalkulačka povinného ručení

Srovnávače a kalkulačky povinného ručení jsou nástroje, které umožňují uživatelům porovnávat nabídky od různých pojišťoven a získávat odhady nákladů na povinné ručení pro své konkrétní potřeby. Kalkulačky povinného ručení jsou užitečné při hledání nejvhodnější a cenově dostupné pojišťovací nabídky.

Jak to funguje:

 • Vyplnění údajů: Uživatelé obvykle musejí vyplnit několik informací o sobě a svém vozidle. Mezi tyto informace mohou patřit typ vozidla, rok výroby, výkon motoru, místo bydliště, historie nehod a další faktory ovlivňující výši pojistného.
 • Pro usnadnění zadávání všech relevantních údajů dokáží srovnávače vyhledat pojištění vozidel podle SPZ. Při sjednávání pojištění vozidel dle SPZ stačí zadat SPZ vozidla a všechny technické údaje se samy načtou.
 • Kalkulace: Na základě poskytnutých informací srovnávač nebo kalkulačka vypočítá odhadovanou cenu povinného ručení od různých pojišťoven. Tento odhad může zahrnovat rovněž různé typy krytí a jejich ceny.
 • Srovnání nabídek: Uživatelé mohou porovnat nabídky od různých pojišťoven a vybrat tu, která jim nejlépe vyhovuje z hlediska ceny a poskytovaných služeb. Mnoho kalkulaček nabízí i spočítání cen povinného ručení na přívěsný vozík.

Konečná cena povinného ručení může být ovlivněna mnoha faktory a ne vždy je nejlevnější nabídka také tou nejvhodnější. Je třeba zvážit i kvalitu poskytovaných služeb a celkový rozsah pojištění.