Pojištění vozu – povinné ručení, havarijní pojištění, připojištění

Bezpečnost na silnicích je jedním z klíčových témat, která zajímají každého motoristu. Pojištění automobilu není pouze právní povinností, nýbrž také strategickým krokem k ochraně majetku a zajištění finanční stability v případě nečekaných událostí. Jaká jsou důležitá pojištění?

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Pojištění automobilů kryje škody na vozidle třetích osob a také náklady spojené s případnými úrazy a škodami na ušlém zisku.

Havarijní pojištění je dobrovolné pojištění vozidel, které poskytuje krytí pro škody způsobené na vlastním vozidle v důsledku dopravní nehody a jiných událostí.

Trh s pojištěním je konkurenční, a proto je rozumné porovnávat nabídky od různých pojišťoven. S online nástroji a porovnávači.

Bez ohledu na to, zda jde o jízdu do práce, na dovolenou, nebo za poznáním nových míst, každá cesta přináší určité riziko. S vlastnictvím auta přichází zodpovědnost a tou nejdůležitější je zajistit, že auto je pojištěno.

Pojištění vozu je obecný termín, který zahrnuje různé druhy pojištění, které majitelé aut mohou uzavřít pro ochranu svého vozidla a své finanční odpovědnosti. Pojištění automobilů kryje škody na vozidle třetích osob a také náklady spojené s případnými úrazy a škodami na ušlém zisku.

Existuje nespočet možností pojištění automobilů a je důležité vybrat takový plán, který nejlépe odpovídá individuálním potřebám. Krytí může zahrnovat ochranu proti přírodním katastrofám, krádeži, až po asistenční služby a poskytnutí náhradního vozidla.

Přizpůsobení pojištění

Každý řidič má odlišné potřeby a preference. Někteří dávají přednost vyšší spoluúčasti a nižším pravidelným platbám, zatímco jiní hledají co nejširší krytí za přijatelnou cenu. Některé pojišťovací společnosti nabízejí možnost přizpůsobit si svůj pojišťovací plán podle individuálních požadavků.

Existuje také varianta, kdy je auto krátkodobě pojištěno do zahraničí. Někteří cestují autem na dovolenou či služební cesty. Pokud jde o situace, které nejsou tak časté, je zbytečné, aby bylo auto pojištěno po celý rok. Díky krátkodobému pojištění auta do zahraničí lze pojistit auto jen na požadovanou dobu.

Srovnání pojištění

Trh s pojištěním je konkurenční, a proto je rozumné porovnávat nabídky od různých pojišťoven. S online nástroji a porovnávači lze snadno najít plán, který splňuje požadavky a zároveň se vejde do rozpočtu.

Díky online srovnávačům je možné zjistit cenu za pojistku ihned na internetu. Přičemž cenu pojistky ovlivňuje mnoho faktorů, včetně typu vozidla, způsobu užití, objemu motoru, stáří auta, nebo jízdní historie řidiče. Beznehodovost může znamenat nižší náklady na pojištění.

Díky tomu, že je dnes vše online, lze také zjistit platnost dálniční známky. Jak zjistit platnost dálniční známky? Na portálu edalnice.cz. Díky tomuto portálu řidič zjistí pomocí SPZ informace o dálniční známce.

Havarijní pojištění chrání i před pádem stromu.

Povinné ručení

Povinné ručení, známé také jako pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, je základní forma pojištění motorových vozidel. Jedná se o druh povinného pojištění, které musí být sjednáno jako základní podmínka pro provozování vozidel na veřejných silnicích.

Hlavním účelem povinného ručení je zajistit ochranu proti škodám, které mohou být způsobeny provozem motorového vozidla třetí osobě. Tato třetí osoba může být jakákoliv fyzická osoba, nebo majetek, který může být poškozen v důsledku nehody zaviněné majitelem vozidla.

Typické krytí povinného ručení zahrnuje náhradu za škody na zdraví a majetku třetích stran, které byly způsobeny provozem pojištěného vozidla. Povinné ručení nekryje však škody na vlastním vozidle majitele ani škody způsobené jeho vlastní vinou.

Většina zemí má zákonem stanoveno, že majitelé motorových vozidel musejí mít sjednáno povinné ručení a musejí být schopni prokázat jeho platnost při silniční kontrole. Tato povinnost má za cíl zabezpečit, aby byly odškodněny oběti dopravních nehod. Cena povinného ručení se liší pro každé auto. Existuje několik faktorů, které ovlivňují cenu povinného ručení.

Typ a věk vozidla:

 • Novější a dražší vozidla mohou mít obvykle vyšší pojistné, protože náklady na opravy, nebo nahrazení jsou vyšší.

Typ pojištění:

 • Některé pojišťovny mohou nabízet různé varianty povinného ručení s různými úrovněmi krytí. Rozdíly v krytí mohou ovlivnit i cenu.

Místo bydliště:

 • Cena povinného ručení se může lišit v závislosti na regionu, ve kterém řidič žije. Například v oblastech s vyšším výskytem dopravních nehod nebo krádeží vozidel může být pojistné vyšší.

Věk a řidičský záznam:

 • Mladí nebo nezkušení řidiči mohou často čelit vyšším cenám povinného ručení. Řidiči bez nehod a s dobrým řidičským záznamem mohou obvykle získat nižší pojistné sazby.

Spoluúčast a limity krytí:

 • Výše spoluúčasti (částky, kterou pojištěnec platí při škodě) a limity krytí mohou ovlivnit cenu povinného ručení.

Slevy a bonusy:

 • Některé pojišťovny mohou nabízet slevy nebo bonusy pro období bez nehod, což může ovlivnit cenu pojistného.

Další faktory:

 • Další faktory, jako je míra kriminality, nebo používání vozidla (např. k pracovním účelům), mohou také ovlivnit cenu povinného ručení.

Ceny povinného ručení se liší mezi různými pojišťovnami, a proto je vždy dobré provést porovnání nabídek a vybrat takovou pojistku, která nejlépe vyhovuje potřebám a finančním možnostem.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění (často nazývané též komplexní pojištění) je druh dobrovolného pojištění motorových vozidel, které poskytuje krytí pro škody způsobené na vlastním vozidle v důsledku dopravní nehody, srážky, nebo jiného neštěstí. To zahrnuje jak materiální škody na vozidle, tak i případnou náhradu vozidla.

Havarijní pojištění může být uplatněno pro různé události, včetně:

 • Dopravní nehody: Škody způsobené srážkou s jiným vozidlem nebo objektem.
 • Vandalismus: Poškození vozidla v důsledku úmyslného činu (např. poškrábání laku, poškození okenního skla).
 • Přírodní katastrofy: Škody způsobené přírodními událostmi, jako jsou bouřky, povodně, pády kamení apod.
 • Krádeže: Ztráta nebo poškození vozidla v důsledku krádeže.
 • Srážka s zvířetem: Další nečekané události, které mohou způsobit škody na vozidle.

Havarijní pojištění je možné zkombinovat s několika možnostmi krytí. V dnešní době existuje možnost srovnání havarijního pojištění online. Každý pojistný plán může mít specifické podmínky a výluky, a proto je důležité přečíst si smlouvu s pojistným produktem a porozumět všem podmínkám krytí.