Zkrácení úvazku nebo výpověď v případě nemoci – co je potřeba zařídit

Zůstat v práci při nemoci může být pro mnoho lidí velmi náročné a často se stane, že se rozhodnou pro zkrácení svého pracovního úvazku nebo dokonce pro výpověď. Je důležité vědět, co všechno je potřeba zařídit v těchto případech, aby bylo postupováno správně a aby zaměstnanec nebyl následně postižen nežádoucími důsledky. Nejprve je důležité si uvědomit, že zdraví zaměstnance je prioritou a každý má právo na dostatečný odpočinek a péči při nemoci.

Z toho důvodu existují určitá opatření, která lze využít v případě, že se zaměstnanec rozhodne zkrátit pracovní úvazek nebo odejít z práce z důvodu nemoci. Jak může vypadat taková výpověď dohodou vzor ke stažení a jak se vším souvisí propustka k lékaři a tabulka hodnot dlouhodobého cukru v krvi?

Zkrácení úvazku

Pokud se zaměstnanec rozhodne zkrátit svůj pracovní úvazek z důvodu nemoci, musí nejprve upozornit svého zaměstnavatele na svůj zdravotní stav. Je důležité to udělat co nejdříve a sdělit mu, jak dlouho by zaměstnanec chtěl pracovat s kratším úvazkem a jaký objem práce by stále byl schopen zvládnout. Následně je nutné podepsat smlouvu na zkrácenou pracovní dobu, která musí být v souladu se zákonem.

V této smlouvě musí být uvedeno, že se jedná o dočasné zkrácení úvazku z důvodu nemoci a dočasně se mění pracovní smlouva. Výše platu musí být vypočtena poměrně k délce zkrácené pracovní doby. V případě, že nemoc trvá déle než 6 měsíců, možná bude potřeba uzavřít novou pracovní smlouvu s novými podmínkami.

V takovém případě je doporučené vyhledat právní pomoc, aby zaměstnanec byl například chráněn případným výpovědním řízením ze strany zaměstnavatele.

Výpověď v případě nemoci

V případě, že se zaměstnanec rozhodne ukončit svůj pracovní poměr kvůli nemoci, musí nejprve informovat svého zaměstnavatele o zdravotním stavu. Následně je důležité dodržet předepsané lhůty v pracovní smlouvě pro výpověď.

Pokud je zaměstnanec v pracovní neschopnosti delší dobu, může se stát, že zaměstnavatel bude chtít ukončit pracovní poměr pro nepřítomnost z důvodu nemoci. V takovém případě je opět doporučené vyhledat právní pomoc a využít práva, která zákon poskytuje. Zaměstnavatel má například povinnost vyčkat na návrat do práce nebo nabídnout jinou práci, kterou by byl zaměstnanec schopen vykonávat.

Důležité je také vědět, že pracovní neschopnost je chápána jako vážný důvod pro ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel musí prokázat, že neschopnost práce je velkým problémem pro společnost a že není schopen najít náhradu nebo poskytnout jinou práci.

Při zkrácení úvazku nebo výpovědi v případě nemoci je potřeba komunikovat se svým zaměstnavatelem a dodržovat platné právní předpisy. V případě nejasností nebo nespravedlivého jednání ze strany zaměstnavatele je možné vyhledat právní pomoc a chránit svá práva.

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou – vzor

V dnešní době je běžné, že pracovní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli se mohou ukončit dohodou. Tato situace může nastat z různých důvodů, jako je například přechod na jinou práci, změna pracovního prostředí či osobní životní změny.

Pokud se rozhodnete ukončit svůj pracovní poměr dohodou, je důležité seznámit se s cestou, jak takovou žádost o ukončení správně napsat. Jak tedy může vypadat vzor žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou?

[Podnik/Společnost]
[Ulice a číslo]
[Město, PSČ]
[Kontaktní údaje]
[Kontaktní údaje]

[Datum]

[Odběratel]
[Ulice a číslo]
[Město, PSČ]
[Kontaktní údaje]

Vážený [jméno příjemce],

V současné době jsem zaměstnán/á ve vaší společnosti jako [pozice] a s vámi spolupracuji již od [datum nástupu]. Bohužel vám musím oznámit, že z osobních důvodů jsem se rozhodl/a ukončit svůj pracovní poměr s vaší společností dohodou. Důvody, proč jsem se rozhodl/a ukončit pracovní poměr, jsou následující:

[Popsat důvody, proč chce zaměstnanec ukončit pracovní poměr, např. změna pracovního prostředí, přechod na jinou práci, rodinné důvody atd.]

Navrhuji ukončení pracovního poměru na základě dohody s výše uvedenou společností. Doufám, že dohoda bude uzavřena co nejdříve, abychom měli čas a prostor pro vyřešení případných administrativních záležitostí.

Děkuji

S pozdravem

[Jméno]
[Pozice v práci]
[Kontaktní údaje]

Tento výpověď dohodou – vzor ke stažení je nicméně jedním z mnoha příkladů, jak může výpověď vypadat. Záleží vždy na dané firmě, pozici a případně i pracovním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jak bude daná výpověď vypadat.

Další důležité dokumenty

V případě, že zaměstnanec musí často za lékařem, měl by si zaměstnanec vždy vzít propustku k lékaři a od něj si ji nechat potvrdit. Co to ale taková propustka je?

Propustka k lékaři je dokument, který je potvrzen pacientovi jeho lékařem a slouží k tomu, aby mohl navštívit lékaře během pracovní doby. Obsahuje informace o pacientovi, čas odchodu, příchodu a razítko specialisty.

Jaké jsou nejčastější dlouhodobé nemoci, které vyžadují zkrácený úvazek, nebo rovnou odchod na nemocenskou?

Nejčastější dlouhodobé nemoci

Dlouhodobým onemocněním se rozumí stav, který trvá déle než 3 měsíce nebo se opakuje vícekrát v průběhu roku. Tyto choroby mají vliv na kvalitu života a mohou být závažné až fatální. Nejčastější dlouhodobé choroby se týkají všech věkových kategorií a jsou na celém světě stále velkým problémem.

Jednou z nejčastějších dlouhodobých chorob je diabetes mellitus neboli cukrovka. Tato choroba je charakterizována vysokou hladinou cukru v krvi, která může vést k vážným komplikacím. Pro představu je dobré znát tabulku hodnot dlouhodobého cukru v krvi.

Cukrovka se dělí na typ 1, při kterém tělo nedokáže produkovat dostatek inzulínu, a typ 2, kdy tělo není schopné správně využít inzulín. Diabetes mellitus může být ovlivněn faktory jako je obezita, genetické predispozice, nezdravý životní styl a stres. Důležitou součástí léčby je dodržování přísného režimu stravování, pravidelná fyzická aktivita a užívání léků.

Dalším onemocněním, které se velmi často vyskytuje, je vysoký krevní tlak neboli hypertenze. Tato choroba zvyšuje riziko vzniku srdečních a cévních onemocnění, jako jsou infarkt nebo mozková mrtvice. Příčiny hypertenze mohou být různé, mezi ně patří stres, obezita, nesprávná strava, kouření či alkohol. Léčba se většinou skládá z kombinace změn životního stylu a užívání léků.