Chytrá osvětlení a detektory pohybu: Jak mohou přispět k bezpečnosti domova

Zabezpečení domácnosti je nesmírně důležitá záležitost, kterou je třeba brát vážně. Existuje celá řada různých opatření, která mohou majitelé domů přijmout, aby zajistili, že jejich domovy budou v bezpečí před potenciálními vetřelci. Mezi taková opatření řadíme také chytré osvětlení a detektory pohybu. Jak jednotlivá zařízení fungují a jakým způsobem je vybrat? 

Chytré bezpečnostní osvětlení a pohybové senzory mohou zajistit klid a větší bezpečnost každé domácnosti nebo firmy. Poskytují nákladově efektivní způsob, jak odradit potenciální vetřelce aktivací světel při detekci pohybu. 

K dispozici je celá řada snímačů pohybu, které lze instalovat svépomocí bez nutnosti volat elektrikáře. Když snímač zaznamená pohyb, vyšle signál do kompatibilního světla nebo řady světel. Jakmile se světla aktivují, vetřelci se nemají kam schovat.

Bezpečnostní prvky lze instalovat jako do interiéru, tak do exteriéru.

Chytré osvětlení

Chytré bezpečnostní osvětlení je nedílnou součástí bezpečnostního arzenálu každé domácnosti a může být účinným odstrašujícím prostředkem pro případné vetřelce. 

Chytré bezpečnostní osvětlení využívá snímače pohybu, které při detekci pohybu rozsvítí prostor a vytvoří zdání, že je v něm někdo ubytován. To nejenže odradí potenciální vetřelce, ale také poskytne obyvatelům domu klid, protože prostor je osvětlený a snadno viditelný.

Aby majitelé domů mohli tento typ osvětlení co nejlépe využít, musí zvážit správné umístění a typ světel. Aby byla účinnost světel co nejvyšší, měla by být světla umístěna na místech, která budou narušitelům připadat nejnápadnější. 

Obvykle to znamená umístění světel v blízkosti míst s častým pohybem chodců, jako jsou cesty, příjezdové cesty nebo vchody.

Kromě toho je třeba zvážit také typ osvětlení. Některá světla jsou navržena tak, aby vyzařovala jasné a silné světlo, zatímco jiná jsou navržena tak, aby vyzařovala pouze měkké okolní světlo. 

Pokud je cílem odradit narušitele, mohou být jasná světla účinnější, zatímco světla s ambientním světlem mohou být vhodnější pro oblasti, kde by jasnost světel vadila.

A konečně, při instalaci bezpečnostního osvětlení zvažte nastavení snímače pohybu

Obecně existují tři typy nastavení světel:

 • světla zůstávají rozsvícená po předem stanovenou dobu
 • světla se po rozsvícení po chvíli zcela vypnou
 • při každé detekci pohybu se světla tlumeně rozsvítí

Výběr správného nastavení může pomoci maximalizovat přínos bezpečnostního osvětlení. 

Celkově lze říci, že s inteligentním bezpečnostním osvětlením mohou majitelé domů efektivně a bezpečně osvětlit oblasti kolem svého domu. Díky správnému umístění, správnému typu a správnému nastavení si mohou majitelé domů užívat klidu, že je jejich domov v bezpečí.

Kdo by měl strach, že by důmyslný systém osvětlení a bezpečnostních prvků v rodinném domě spotřebovával příliš mnoho elektrické energie, může ušetřit část nákladů instalací domácí větrné elektrárny.

Detektor pohybu

Detektor pohybu je zařízení určené k detekci pohybu v určité oblasti nebo rozsahu. Detektory pohybu se běžně se používají v domácích bezpečnostních systémech jako ochrana před zloději a vandaly. 

Detektory pohybu se nejčastěji používají k:

 • zabezpečení majetku
 • vyhledávání předmětů
 • monitorování pohybu
 • pozorování zvířat a osob

Detektory pohybu se používají také pro automatizaci, například pro zapínání a vypínání světel při detekci pohybu. 

Detektor pohybu funguje tak, že zachycuje změny infračervené energie (tepla) v oblasti svého pokrytí. Na základě množství zjištěného pohybu pak vytváří elektrický signál

Detektor pohybu analyzuje signál a spustí alarm, pokud signál indikuje vzorec pohybu, který je větší než přípustná úroveň šumu. 

Citlivost detektoru pohybu lze nastavit, což znamená, že si můžete zvolit, jak velký pohyb musí být detekován, aby se alarm spustil. Některé detektory pohybu jsou odolné vůči domácím zvířatům, což znamená, že rozpoznají velikost a způsob pohybu domácích zvířat a nespustí poplach. 

Detektory pohybu jsou spolehlivým a účinným nástrojem pro zabezpečení a sledování.

Detektory pohybu je dobré instalovat hlavně kvůli bezpečnosti rodiny.

5 tipů, jak k bezpečnosti domova může přispět chytré osvětlení a detektory pohybu

Chytré osvětlení a snímače pohybu lze instalovat jak v interiéru, tak v exteriéru, v závislosti na oblasti nemovitosti, která potřebuje ochranu nejvíce. 

Videodetekce umožňuje majitelům domů zjistit, kdo nebo co se nachází v zabezpečeném prostoru. Lze je dokonce naprogramovat tak, aby rozlišovaly pohyb způsobený lidmi, auty, zvířaty nebo dokonce deštěm, podle toho, co je nejvhodnější. 

Technologie vzdáleného přístupu umožňuje aktivaci světel na dálku prostřednictvím telefonu nebo jiného zařízení, což poskytuje dodatečné zabezpečení v případě vniknutí. 

5 tipů, proč si doma instalovat chytré osvětlení a detektory pohybu:

 1. Instalace chytrých dálkových ovládacích prvků – Automatickým ovládáním osvětlení prostřednictvím dálkového ovladače můžete snadno a efektivně měnit různé scény osvětlení, např. večer můžete rozsvítit světla a pracovat, odpoledne světla vypnout, a večer zase ztlumit hlavní osvětlení a jemně rozsvítit světla ve vedlejších místnostech.
 1. Použití bezpečnostních světel – Bezpečnostní světla vám pomohou zajistit bezpečné okolí domu nebo bytu díky nočnímu osvětlení, které slouží jako ochrana proti zlodějům nebo jiných vetřelců. 
 1. Použijte detektory pohybu – Ty pomáhají zajistit váš domov tím, že vám řeknou, kde se v domě nachází pohyb. To vám může pomoci identifikovat nepovolané osoby, které se pokoušejí dostat do bytu nebo domu. 
 1. Automatické časové rámečky – Použitím chytrého osvětlení můžete nastavit časové rámečky pro vypnutí či zapnutí různých polí osvětlení. Tato funkce vám umožní automaticky zapínat nebo vypínat světla v místech, jako je dětský pokoj, kuchyň nebo ložnice.
 1. Zrcadlový režim – Chytré osvětlení vám umožňuje zapínat a vypínat osvětlení v oblastech, které jsou po dobu několika minut nastaveny na zrcadlový režim. To naznačuje potencionálním zlodějům, že se v domě něco děje, a že se v bytě nachází někdo jiný.

Inteligentní bezpečnostní osvětlení a snímače pohybu mohou být skvělým způsobem, jak zvýšit celkové zabezpečení jakéhokoliv objektu.

Různé typy senzorů a osvětlovacích systémů poskytují různé úrovně zabezpečení, od diskrétní přítomnosti až po silné odstrašení. Celkově lze úroveň zabezpečení dosaženou pomocí těchto systémů přizpůsobit individuálním potřebám.