Franšíza – co to je, jak funguje, výhody a nevýhody

Franšíza, též nazývaná franchising, je osvědčený koncept podnikání, který umožňuje zájemcům (franchisantům) provozovat obchodní činnost pod zavedenou značkou a s využitím know-how franchisora. Franšíza představuje licenční smlouvu, která definuje podmínky spolupráce mezi franšízorem a franchisantem.

Jaký jé význam slova franšíza? Jak franšíza přesně funguje? A kdo je to franšízant? Tento článek nabízí odpovědi na všechny tyto otázky a mnohem více.


Shrnutí článku v 5 bodech:

1. Definice franšízy:

 • Franšíza je licenční model podnikání, kde franchisant užívá značku a koncept franchisora.
 • Franchisant obdrží know-how, podporu a zázemí franchisora.
 • Za to franchisant platí vstupní a licenční poplatky a dodržuje standardy franchisora.

2. Kdo je franchisor:

 • Franchisor je vlastník know-how a konceptu franšízy.
 • Franchisor zodpovídá za rozvoj konceptu, podporu franchisantů a kontrolu standardů.
 • Franchisor hraje klíčovou roli v úspěchu franšízového systému.

3. Jak funguje franšíza:

 • Franšíza funguje na principu licenční smlouvy.
 • Franchisor poskytuje franchisantovi podporu, výcvik a provozní pokyny.
 • Franchisant se zavazuje dodržovat smluvní podmínky a standardy.
 • Franšíza umožňuje sdílet know-how, zdroje a rizika mezi franchisorem a franchisantem.

4. Výhody a nevýhody franšízy:

Výhody:

 • Snížené riziko podnikání
 • Značka a know-how s prokazatelnou úspěšností
 • Podpora a zázemí franchisora
 • Rychlejší návratnost investice
 • Možnost sdílet náklady na marketing a reklamu

Nevýhody:

 • Vstupní a licenční poplatky
 • Nutnost dodržovat smluvní podmínky a standardy
 • Menší míra flexibility a nezávislosti
 • Potenciální konflikty s franchisorem

5. Katalog franšíz a další informace:

 • Katalog franšíz je databáze dostupných franšízových konceptů.
 • Katalogy usnadňují vyhledávání a porovnávání franšízových konceptů.
 • Důležité je pečlivě zvážit všechny aspekty franšízy a vybrat si franchisora s dobrým jménem.

Franšíza, frančíza, frenčíza – význam

Franšíza (z francouzského „franchise“) v sobě skrývá význam „osvobození“. V kontextu podnikání franšíza umožňuje franchisantovi provozovat vlastní firmu s jistou mírou svobody, ale zároveň s podporou a zázemím zavedené značky.

Co je franšíza

Franšíza, též nazývaná franchising, je definována jako licenční model podnikání, ve kterém je franchisantovi uděleno právo užívat obchodní značku a koncept franchisora. Tento podnikatelský koncept umožňuje zájemcům (franchisantům) provozovat vlastní firmu pod zavedenou značkou a s využitím know-how franchisora.

Franšíza zahrnuje:

 • Právo užívat obchodní značku a koncept franchisora.
 • Know-how a osvědčené obchodní postupy.
 • Podporu a zázemí franchisora.
 • Výcvik a školení.
 • Manuály a provozní pokyny.

Za to franchisor obvykle požaduje:

 • Vstupní poplatek.
 • Pravidelné poplatky za licenci.
 • Dodržování smluvních podmínek a standardů.

Franšíza je atraktivní možnost pro ty, kteří chtějí podnikat s jistou mírou jistoty a zázemím zavedené značky. Je však důležité pečlivě zvážit všechny aspekty franšízy a vybrat si franchisora s dobrým jménem a prověřeným konceptem.

Kdo je to franchisor

Franchisor je definován jako vlastník know-how, ochranné známky a franchisového konceptu. Jedná se o firmu, která:

 • Vyvinula a otestovala franchisový koncept.
 • Vlastní obchodní značku a know-how.
 • Poskytuje franchisantům licenci k užívání obchodní značky a konceptu.
 • Zajišťuje podporu a zázemí pro franchisanty: Marketingová, technická a provozní podpora.
 • Dodržuje smluvní podmínky a standardy.

Franchisor hraje klíčovou roli v úspěchu franšízového systému. Odpovídá za rozvoj a údržbu konceptu, poskytování podpory a zázemí pro franchisanty a kontrolu dodržování standardů.

Franšízant – co to je

Franšízant je fyzická nebo právnická osoba, která se na základě licenční smlouvy zavázala provozovat obchodní činnost pod značkou franchisora a v souladu s jeho konceptem. Obvykle je franšízant samostatný podnikatel, nese však zodpovědnost za dodržování smluvních podmínek a standardů franchisora.

Franšízant má právo užívat značku nebo koncept franšízora. Může se jednat například o kavárnu.

Jak funguje franšíza

Franšíza funguje na principu licenční smlouvy mezi franšízorem a franchisantem. V rámci této smlouvy:

 • Franšízor uděluje franchisantovi právo užívat obchodní značku a koncept.
 • Franšízor poskytuje franchisantovi podporu a zázemí: Marketingová, technická a provozní podpora.
 • Franšízor zajišťuje výcvik a školení: Pro franchisanta i jeho zaměstnance.
 • Franšízor dodává franchisantovi manuály a provozní pokyny.

Franšízant se za to zavazuje:

 • Platit vstupní a licenční poplatky.
 • Dodržovat smluvní podmínky a standardy.
 • Pravidelně odvádět franchisorovi smluvní poplatky.

Franšíza tak umožňuje sdílet know-how, zdroje a rizika mezi franšízorem a franchisantem, čímž usnadňuje a zefektivňuje budování sítě poboček a expanzi na trhu.

Základní kroky pro vstup do franšízy:

 1. Výběr franšízového konceptu: Analýza dostupných konceptů a výběr konceptu, který nejlépe odpovídá zájmům a předpokladům franchisanta.
 2. Kontaktování franchisora: Zaslání kontaktního formuláře a vyžádání podrobnějších informací o franšíze.
 3. Setkání s franšízorem: Osobní setkání s franšízorem a prodiskutování všech aspektů franšízy.
 4. Podpis licenční smlouvy: Po prostudování smluvní dokumentace a odsouhlasení podmínek dojde k podpisu licenční smlouvy.
 5. Zahájení provozu: Franchisant absolvuje výcvik a školení a následně zahájí provoz franšízové pobočky.

Franšíza je atraktivní forma podnikání pro ty, kteří chtějí využít osvědčený koncept a zázemí zavedené značky. Je však důležité pečlivě zvážit všechny aspekty franšízy a vybrat si franchisora s dobrým jménem a prověřeným konceptem.

Franšízová nabídka

Franšízová nabídka zahrnuje souhrn podmínek a benefitů, které franchisor nabízí zájemcům o franšízu. V nabídce jsou specifikovány:

 • Požadavky na franchisanta: Finanční zázemí, profesní zkušenosti, motivace a další kritéria.
 • Vstupní a licenční poplatky: Výše a způsob platby.
 • Oblasti, ve kterých je franšíza dostupná: Teritoriální vymezení.
 • Podpora a zázemí: Marketingová, technická a provozní podpora ze strany franchisora.
 • Výcvik a školení: Pro franchisanta i jeho zaměstnance.
 • Očekávaná návratnost investice: Finanční prognózy a kalkulace.

Franšízová nabídka je důležitým dokumentem, který by měl každý zájemce o franšízu pečlivě prostudovat. Nabídka by měla být transparentní a srozumitelná a zodpovědět všechny důležité otázky týkající se investice, provozu franšízy a očekávaných výnosů.

Katalog franšíz

Katalog franšíz je definován jako databáze dostupných franšízových konceptů na trhu. Katalogy slouží jako zdroj informací pro zájemce o franšízu, kteří se chtějí seznámit s různými možnostmi a vybrat si koncept, který nejlépe odpovídá jejich zájmům a předpokladům.

Katalogy franšíz lze nalézt na webových stránkách:

 • Franchising.cz: Největší a nejaktuálnější katalog franšíz v ČR.
 • Topfranchising.cz: Katalog franšíz s důrazem na renomované a ověřené koncepty.
 • Naštartujto.sk: Katalog franšíz s širokou nabídkou konceptů ze Slovenska a ČR.
 • Česká asociace franchisingu: Webové stránky asociace s přehledem franšízových systémů a informacemi o franchisingu.

Mezi konkrétní franšízové podniky v ČR patří:

 • Gastronomie: McDonald’s, KFC, Subway, Starbucks, Costa Coffee, Forky’s
 • Obchod: Pepco, Kik, Tchibo, Datart, CZC.cz
 • Služby: RE/MAX, Century 21, DHL, Hello bank!, Sazka

Katalog franšíz je cenným nástrojem pro všechny, kteří uvažují o franchisingu. Katalogy usnadňují vyhledávání relevantních konceptů a porovnávání jejich podmínek. Díky katalogům se zájemci o franšízu mohou lépe informovat a zodpovědně se rozhodnout o svém budoucím podnikání.

Před uzavřením dohody je dobré si prostudovat franšízovou nabídku velmi pečlivě.

Franchising – výhody a nevýhody

Franchising je systém, který umožňuje šíření obchodního konceptu a značky formou licencování. Franšíza tak umožňuje rychlou expanzi a budování sítě poboček s jednotným vzhledem a standardem služeb.

Výhody franšízy

Pro franchisanta franšíza přináší řadu výhod:

 • Snížené riziko podnikání
 • Značka a know-how s prokazatelnou úspěšností
 • Podpora a zázemí franchisora
 • Rychlejší návratnost investice
 • Možnost sdílet náklady na marketing a reklamu

Nevýhody franšízy

Franšíza má i svá negativa:

 • Vstupní a licenční poplatky
 • Nutnost dodržovat smluvní podmínky a standardy
 • Menší míra flexibility a nezávislosti
 • Potenciální konflikty s franchisorem

Franšíza je atraktivní možnost pro ty, kteří chtějí podnikat s jistou mírou jistoty a zázemím zavedené značky. Je však důležité pečlivě zvážit všechny aspekty franšízy a vybrat si franchisora s dobrým jménem a prověřeným konceptem.