Ploštice – nepříjemný hmyz, nebo fascinující spolubydlící?

Ploštice představují úchvatnou část hmyzí říše, ačkoliv jsou často opomíjené nebo dokonce vnímány negativně kvůli svému způsobu života a možnému výskytu v lidských obydlích. Tito drobní členovci představují rozmanitou skupinu, kde každý druh má své specifické vlastnosti, zvyklosti a preferované potraviny.

Některé druhy ploštic si dokázaly osvojit životní prostor v bezprostřední blízkosti člověka a staly se běžnými společníky v lidských domovech, zatímco jiné druhy dávají přednost přirozenému prostředí venku. Tento článek poskytuje podrobný vhled do rozličnosti ploštic, zkoumá možnost jejich výskytu v domácím prostředí, popisuje jejich typické znaky a stravovací zvyklosti.

Druhy ploštic

Různorodost druhů ploštic je opravdu ohromující, a každý druh se vyznačuje jedinečnými charakteristikami, které ho odlišují od ostatních. Typickým znakem všech druhů ploštic je plochý tělesný tvar, který jim umožňuje skrývat se v úzkých štěrbinách, jako jsou praskliny ve stěnách nebo pod kůrou stromů. 

Mezi dobře známé druhy patří ploštice ruměnice, okamžitě rozpoznatelná díky své výrazné červené barvě, a ploštice americká, která se vyznačuje svými invazemi do bytových prostor a schopností rychle se množit. Tyto druhy mohou mít značný vliv na ekosystémy, ve kterých se vyskytují, a také na kvalitu života v domácnostech, kde se objeví.

Jak vypadá ploštice?

Identifikace ploštic může být komplikovaná, neboť to, jak vypadá ploštice, závisí na konkrétním druhu. Všeobecně platí, že ploštice mají ploché, oválné tělo a mohou mít různé velikosti a barvy.

Jak vypadá ploštice, lze nejlépe určit podle jejích specifických morfologických rysů, jako jsou křídla, vzor na těle a barva.Vzhledem k tomu, že ploštice jsou adaptabilní hmyz, mohou se jejich morfologické rysy lišit v závislosti na prostředí, ve kterém žijí.

Ploštice nalezené v domácnostech mohou mít tendenci být méně barevné, aby se lépe maskovaly na pozadí stěn, nábytku a dalších domácích povrchů. Na druhé straně, ploštice žijící venku mohou mít více zřetelné barvy a vzory, které jim pomáhají splynout s přírodním prostředím nebo varovat predátory o jejich nechutnosti. 

Ploštice červená a ploštice ruměnice

Ploštice červená, často označovaná jako ploštice ruměnice, je druh, který se snadno rozpoznává podle své výrazné červené barvy. Tento signál slouží jako varování pro predátory o její potenciální nechutnosti nebo toxicitě.

Ploštice ruměnice jsou často spojovány s rostlinami, na kterých se živí, a mohou být pozorovány jak ve venkovním, tak v urbanizovaném prostředí. Jejich přítomnost doma však může být znepokojující, zejména když se objeví ve velkém množství.

Identifikace ploštice ruměnice je důležitá pro pochopení jejího chování a potravních návyků. Vědět, co jedí ploštice tohoto druhu, může pomoci při výběru preventivních opatření k omezení jejich přítomnosti. Ploštice ruměnice se živí šťávami z různých rostlin a mohou se stát škůdci na zahradách a v zemědělství. Ve svém přirozeném prostředí jsou však tyto ploštice důležitými regulátory rostlinných populací.

Ploštice americká

Ploštice americká, známá také jako Halyomorpha halys, je invazivní druh, který se v posledních letech rozšířil do mnoha zemí po celém světě. Tento druh je zvláště problematický pro zemědělce, protože má široké spektrum hostitelských rostlin a může způsobovat značné škody na plodinách.

Ploštice americká je snadno rozpoznatelná podle svého štíhlého těla s mramorovaným vzorem a může mít různé odstíny hnědé barvy.

Ploštice americká se stala významným škůdcem také v domácím prostředí, kde se může objevit v hledání úkrytu, zejména během chladnějších měsíců. Její přítomnost doma může být obtížná, neboť se schovává v štěrbinách a zařízení a může vydávat nepříjemný zápach jako obranný mechanismus. Zjištění, co jí ploštice americká a jaké prostředí preferuje, je klíčové pro její účinné odstranění a prevenci.

Všeobecně platí, že ploštice mají ploché, oválné tělo a mohou mít různé velikosti a barvy.

Ploštice v bytě

Ploštice v bytě mohou být pro obyvatele nechtěnými hosty, často vyvolávajícími nepříjemné pocity a znepokojení. Nejčastěji se v domácnostech lze setkat s plošticí americkou, která je schopná rychle kolonizovat různé prostory a množit se, což může vést k jejímu hojnému výskytu. 

Ploštice v bytě vyhledávají teplé a vlhké prostředí, které je pro ně ideální pro život a rozmnožování. Kuchyně, koupelny a další oblasti s vysokou úrovní lidské aktivity jsou proto často místy, kde se ploštice v bytě objevují nejčastěji.

Ploštice v bytě se mohou objevit i na méně zjevných místech, jako jsou skuliny v nábytku, za elektrickými zásuvkami nebo v textiliích. Tato schopnost skrývat se ztěžuje jejich odhalení a eliminaci. 

Ploštice doma

Ploštice doma mohou představovat nejen estetický problém, ale také zdravotní riziko, protože některé druhy jsou schopné přenášet patogeny. V boji proti plošticím doma je klíčová prevence, která zahrnuje utěsnění vstupních míst, pravidelné čištění a odstraňování vegetace v těsné blízkosti domu. 

V případě, že se ploštice v domě již usídlily, je důležité zvolit správný přístup k jejich odstranění. Ploštice doma mohou být odolné proti hladovění a schopné přežívat dlouhé období bez přístupu k potravě, což z nich činí obtížně eliminovatelné škůdce

Efektivní řešení problému s plošticemi vyžaduje komplexní přístup zahrnující identifikaci druhu škůdce, důkladný úklid, využití odpuzujících prostředků a případně i profesionální zásah.

Strategie pro boj s plošticemi doma:

  • Identifikace druhu ploštice: Před zahájením boje proti plošticím je nezbytné určit, o jaký druh ploštice se jedná, což pomůže určit nejlepší metodu eliminace.
  • Úklid a odstranění úkrytů: Je potřeba důkladně uklidit a odstranit možné úkryty, jako jsou hromady papíru, krabice a nepotřebné nepořádky, které mohou ploštice využívat jako skrýše.
  • Utěsnění vstupních míst: Je vhodné zpevnit vstupní body, jako jsou trhliny ve zdech, otvory kolem okenních rámů a dveří, a další místa, kudy by se ploštice mohly dostat dovnitř.
  • Odstranění potravy: Je důležité ujistit se, že všechny potraviny jsou uloženy v nádobách s pevným uzávěrem a že jídelní plochy jsou čisté a bez zbytků jídla, což omezuje dostupnost potravy pro ploštice.
  • Použití přírodních repelentů: Lze využít přírodních repelentů, jako je esenciální olej z máty peprné nebo eukalyptu, které mohou pomoci odpuzovat ploštice.
  • Chemická ošetření: V případě silného napadení může být potřeba použít chemické insekticidy. Ty je nutné používat podle návodu a zvážit možnost použití méně toxických variant.
  • Použití lepících pastí: Je efektivní rozmístit lepící pasti kolem míst, kde byly ploštice pozorovány, což pomůže snížit jejich počet a poskytne přehled o míře infestace.
  • Biologická kontrola: V některých situacích může být účinná biologická kontrola, jako je nasazení přirozených predátorů ploštic.
  • Profesionální deratizační služby: Pokud se ukáže, že výše uvedené metody nejsou účinné, je vhodné zvážit najmutí profesionálních deratizačních služeb, které disponují větším spektrem metod a prostředků pro boj s plošticemi.
  • Pravidelná kontrola a preventivní opatření: Po zlikvidování ploštic je důležité pokračovat v preventivních opatřeních a pravidelně kontrolovat prostory, aby se předešlo jejich opětovnému výskytu.

Potrava ploštice

Potrava ploštic je téma, které je nezbytné pro pochopení jejich ekologické role a chování. Různé druhy ploštic mají různé dietní preference, a to se odráží v jejich volbě stanovišť.

Některé ploštice jsou specialisté, kteří se živí pouze určitými rostlinami, zatímco jiné jsou generalisté a mají širší rozsah potravních zdrojů. To, co jí ploštice, má přímý vliv na to, kde se tyto hmyzí organismy mohou objevovat a jaký dopad mohou mít na své prostředí.

Vědět, co jedí ploštice, je důležité i při hledání řešení, jak omezit jejich přítomnost v domácnostech a zahradách. Eliminace potravních zdrojů a vhodná úprava prostředí mohou výrazně snížit atraktivitu oblasti pro ploštice a pomoci předcházet jejich invazím.

Kromě toho, znalost toho, co jedí ploštice, může být užitečná pro vývoj cílených biologických kontrolních metod, které minimalizují škody způsobené těmito hmyzími škůdci.