Zabezpečení domova proti požárům: Nejdůležitější opatření pro prevenci a rychlou reakci

Požáry mohou mít za následek devastující škody, je proto důležité zabránit jejich vzniku a reagovat na ně co nejrychleji. Prevence a rychlá reakce jsou proto základními pilíři účinného zabezpečení proti požárům.

Požár v domě nebo bytě je jednou z nejnebezpečnějších událostí, ke kterým může dojít, protože se může rychle rozšířit a během několika okamžiků zachvátit budovu i vše, co je uvnitř. Proto je velmi důležité, aby každý přijal správná bezpečnostní opatření

Příčiny požárů v domě nebo bytě

Požár v domě nebo v bytě může být způsoben řadou faktorů. Nejčastější příčiny požárů v domácnostech souvisejí s elektrickým nebezpečím, jako je vadná elektroinstalace, přetížené obvody a nefunkční spotřebiče. 

Jinde v domácnosti může k riziku požáru přispět špatná údržba a nedostatečné hospodaření. 

Požáry mohou vzniknout také v kuchyni v důsledku:

  • vaření bez dozoru
  • příliš horkého potrubí
  • elektrických poruch

Situace, kdy si žena v klidu vaří třeba polévku s játrovými knedlíčky a při tom vzplane sporák se stala již v několika domácnostech. Může se to stát i při používání mixéru. Například rumové koule jsou třeba nepečené cukroví, ale vadný mixér může zajiskřit během vteřiny. Stejně tak topné systémy a krby mohou selhat a způsobit požár, zejména pokud nejsou pravidelně servisovány. 

Nebezpečí požáru může představovat také nesprávná likvidace cigaret nebo jiných kuřáckých materiálů. 

Ložnice a další prostory v domácnosti by měly být udržovány bez všech hořlavých materiálů, jako jsou papír, zápalky a mastné hadry. 

Nábytek a vybavení by měly být umístěny mimo topidla, krby a jiné zdroje tepla. Dveře vedoucí do venkovních prostor by měly být zavřené, aby se snížilo riziko rychlého šíření otevřeného ohně.

Mezi nejnebezpečnější příčiny požáru v domácnosti patří žhářství. I když žhářství není tak časté jako jiné příčiny požáru, je třeba na něj vždy brát ohled. 

Požáry mohou být způsobeny úmyslně, a to buď ze zlého úmyslu, nebo jako prostředek pojistného podvodu. V obou případech je důležité mít k dispozici odpovídající zabezpečení a také detektory kouře, aby se omezilo riziko úmrtí v důsledku žhářství.

Ujistěte se, že jsou v domě nebo bytě nainstalovány požární a kouřové hlásiče. V případě detekce kouře by se měly alarmy rozeznít a upozornit všechny v domě i blízké sousedy na možné nebezpečí. Důležité je také pravidelně cvičit požární poplach a udržovat volné únikové východy a cesty.

Naplánujte také evakuační cestu pro dům nebo byt v případě požáru. Tato trasa by měla být přístupná všem členům rodiny bez ohledu na jejich věk nebo postižení. 

Důležité věci, jako jsou pasy a lékařské doklady, by měly být uloženy na přístupném místě a každý člen rodiny by měl vědět, jak vypnout elektřinu, vodu a plyn. 

Přijetím výše uvedených opatření zajistíte, že se riziko případného požáru v domě nebo bytě výrazně sníží. V případě požáru je nezbytné co nejrychleji kontaktovat záchrannou službu a místní hasičský sbor.

Hlavní příčinou požáru doma bývá kouření.

10 tipů na zabezpečení proti požáru domu nebo bytu

Požární bezpečnost je nezbytnou součástí života a každý by si měl být vědom možného nebezpečí požáru ve svém domě nebo bytě. Zde je 10 rad, které vám pomohou zajistit bezpečnost vás i vaší rodiny a zůstat v bezpečí v případě náhodného požáru ve vašem domě nebo bytě. 

1. Ujistěte se, že váš detektor kouře je funkční. Měl by být kontrolován alespoň jednou měsíčně, nejlépe odborníkem. Pravidelně každých 9-12 měsíců by se měly měnit baterie, a pokud je váš dům vybaven pevně zabudovaným detektorem kouře, pak by se baterie měla testovat každý rok. 

2. Seznamte se se všemi východy ve svém domě nebo bytě. Ujistěte se, že všechny dveře a okna, které mohou sloužit jako východ, jsou otevřené a nejsou zatížené nábytkem nebo odpadky. V případě požáru musíte být schopni rychlé evakuace. 

3. Pochopte základy požární bezpečnosti. Ujistěte se, že víte, jak se v případě nouze chovat. 

4. Nikdy nenechávejte bez dozoru zařízení, jako jsou topidla, ohřívače, svíčky, kamna atd. a nikdy je nenechávejte v chodu, když opouštíte byt nebo dům. Udržujte všechny hořlavé materiály mimo dosah těchto zařízení. 

5. Mějte vypracovaný požární evakuační plán pro celou rodinu. Svolejte všechny členy rodiny a připravte si evakuační plán pro případ požáru. 

6. Zajistěte, aby byl byt nebo dům vždy řádně větrán. To zahrnuje odklizení odpadků, které mohou snadno vzplanout, a všech ostatních hořlavých materiálů, které by mohly způsobit požár. 

7. Nepřetěžujte elektrické zásuvky a pokud možno nepoužívejte prodlužovací kabely. 

8. V bytě nebo domě nekuřte

9. Pokud je to možné, mějte v domě hasicí přístroj. Ten lze použít k hašení malých požárů. 

10. Ujistěte se, že máte promyšleno, jak budete v případě nouze kontaktovat hasiče. Mějte jejich telefonní číslo napsané a v blízkosti telefonu. 

Dodržování těchto rad by vám mělo pomoci v prevenci požárů ve vašem bytě nebo domě a v bezpečí v případě náhodného požáru.