Co je to živnost a proč ji musím mít?

Živnost je dle živnostenského zákona soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Jakým zákonem se OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné – podnikatelé) primárně řídí?

Zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

„Živnost, neboli živnostenské oprávnění je laicky řečeno kus papíru, na základě kterého můžete vystavovat faktury nebo účtenky za Vaši vykonanou práci pro své zákazníky.“

ZKRÁTKA PROVOZOVAT ŽIVNOST BEZ ŽIVNOSŤÁKU NELZE!

 • Kdybyste živnostenské oprávnění neměly, znamenalo by to, že Vaši činnost, za kterou jste si nechaly zaplatit, jste dělali tzv. „na černo“.
 • Protože máte-li živnostenské oprávnění, musíte za vaši prodanou službu či produkt vystavit fakturu a tento Váš příjem, se musí ze zákona danit. Daně budeme řešit v kroku č. 3, zatím to tedy ještě neřešte.

Chceteli prakticky vykonávat více činností v různých oborech najednou, nezapomínejte na to, že na každý obor v kterém chcete podnikat, musíte mít zapsanou každou živnost samostatně.

Příklad: Máte-li živnostenské oprávnění na konzultační činnost, těžko můžete fakturovat služby v oblasti oprav vozidel. Na každý obor připadá jednotlivá živnost, kterou najdete v seznamech živností v přílohách živnostenského zákona.

Jak vypadá živnostenské oprávnění?

DNES SE JIŽ NEPOUŽÍVÁ POJEM ŽIVNOSTENSKÝ LIST, ALE VÝPIS Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU.

JAKÉ DRUHY ŽIVNOSTÍ MÁME?

Z hlediska náročnosti získání určitě doporučuji zřídit si volnou živnost! Nepotřebujete totiž splňovat žádné specifické podmínky stanovené zákonem jako u živností řemeslných a vázaných nebo koncese. Volná živnost je nejčastější a nejjednodušší forma z uvedených druhů živností. Mrkněte tedy do seznamu volných živností, zda právě Váš obor do něho spadá. Ušetříte si tím práci.

Jak se orientovat v seznamu živností, je vysvětleno níže u každého druhu živnosti.

Jsou dva základní požadavky od státu, abychom mohli začít v ČR podnikat na živnostenské oprávnění

1. Plnoletost

To znamená dosažení věku 18 let.

Chce-li někdo přesto začít podnikat dříve, tak i toto jde.

2. Bezúhonnost

To znamená, že nemáte záznam v rejstříku trestů související s oborem podnikání, které jste si vybrali.

Tyto dvě podmínky musíte splňovat vždy, ať se jedná o jakoukoli živnost, a poté záleží na konkrétní živnosti.

 Volná živnost

 • Volná živnost je snad nejvíce používaná živnost v podnikání. K jejímu získání nepotřebujete splňovat žádné konkrétní požadavky.
 • Platí zde jen oné dvě základní podmínky pro její získání plnoletost a bezúhonnost v oboru, ve kterém chcete začít podnikat.
 • Zkrátka si vyberete a zřídíte.

 Řemeslná živnost

 • K řemeslné živnosti potřebujete mít navíc odbornou způsobilost (tzn. vyučení v příslušném nebo příbuzném oboru, popř. doložení odborné kvalifikace nebo 6 let praxe)
 • Jde o cukráře, pekaře, zedníky, truhláři, kadeřnice – viz příloha

Příklad z praxe: Rozhodnu-li se podnikat třeba jako cukrářka, musím také splňovat určité podmínky. Většinou to funguje tak, že dojdete na příslušný živnostenský úřad, řeknete referentovi, že chcete ohlásit řemeslnou živnost pod názvem Cukrář. Referent Vás vyzve k předložení občanského průkazu (tím ověří plnoletost a bezúhonnost), vyplní s Vámi registrační formulář (Vy dopředu nic vyplňovat nemusíte, referent si sám zadává údaje do počítače) a jediné, co po Vás bude chtít, bude doložení odborné způsobilosti v příslušném oboru výučním listem, maturitním vysvědčením nebo potvrzením o absolvování praxe v oboru.

Vázaná živnost

 • U vázané živnosti potřebujete navíc splňovat podmínky, které jsou stanovené přímo v příloze č.2 živnostenského zákona. Jsou to různá  osvědčení o odborné způsobilosti, rekvalifikace, vysokoškolské vzdělání a praxe.

Jestliže při vázané živnosti nesplňujete podmínky pro její získání, tak i zde můžete využít odpovědného zástupce, o kterém jsem se zmiňovala výše.

Koncese

 • Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.
 • Koncese se vydává na žádost na rozdíl od živností ohlašovacích.
 • Úřad má na zpracování žádostí zákonnou lhůtu. Živnostenský úřad rozhodne o žádosti koncese do 30ti dnů ode dne doručení žádosti živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad do 5ti pracovních dnů ode dne nabití právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Jestliže při vázané živnosti nesplňujete podmínky pro její získání, tak i zde můžete využít odpovědného zástupce, o kterém jsme se zmiňovala výše.