Založení živnosti – osobně, online, druhy živností

Založení živnosti je pro mnoho lidí prvním krokem na cestě k vlastnímu podnikání. Ať už se jedná o splnění celoživotního snu, snahu o větší finanční nezávislost, nebo touhu po svobodě a kreativitě, založení živnosti otevírá dveře k široké škále profesních možností.

Jak založit živnost? Dá se živnost založit online? Co všechno je potřeba k založení živnosti? A jaké jsou druhy živností?


Shrnutí obsahu článku:

1. Způsoby založení živnosti:

 • Osobně: Na živnostenském úřadě.
 • Online: Prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání.

2. Typy živností:

 • Volná živnost: Nejnižší nároky na odbornou způsobilost.
 • Řemeslná živnost: Vyžaduje výuční list, maturitní vysvědčení v oboru, nebo VŠ diplom.
 • Vázaná živnost: Vyžaduje doklad o vzdělání, osvědčení o zkoušce, nebo doklad o uznání kvalifikace.
 • Koncesovaná živnost: Nejnaročnější typ, vyžaduje koncesi a splnění specifických podmínek.

3. Důležité informace:

 • Správní poplatek: 1 000 Kč (800 Kč online).
 • Doba vyřízení: Do 5 pracovních dnů.
 • Seznam živností: Na webu Ministerstva průmyslu a obchodu a živnostenských úřadů.

Další informace:

 • Článek podrobně popisuje každý typ živnosti a jeho specifické podmínky.
 • Poskytuje návod na online i osobní založení živnosti.
 • Obsahuje odkazy na relevantní webové stránky a dokumenty.

Založení živnosti

V České republice existuje možnost založení živnosti fyzicky nebo online. Živnost může být založena fyzickou i právnickou osobou. Proces založení živnosti se řídí živnostenským zákonem.

Založení živnosti probíhá na živnostenském úřadě, a to buď osobně, nebo online. V případě osobního podání je nutné vyplnit Jednotný registrační formulář a doložit požadované dokumenty. V případě online podání se formulář vyplňuje a odesílá prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání.

Co je potřeba k založení živnosti?

Založení živnosti v České republice je poměrně jednoduchý proces, avšak vyžaduje splnění několika podmínek a dodání požadovaných dokumentů.

Seznam nezbytných náležitostí:

 • Platný občanský průkaz
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (1 000 Kč)
 • Výpis z obchodního rejstříku (v případě právnické osoby)
 • Doklad o odborné způsobilosti (v případě vázaných a koncesovaných živností)
 • Vyplněný Jednotný registrační formulář

Důležité informace:

 • Živnost může založit fyzická i právnická osoba.
 • Způsob podání žádosti: osobně na živnostenském úřadě nebo online prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání.
 • Doba vyřízení žádosti: do 5 pracovních dnů.
 • Výše správního poplatku: 1 000 Kč (v případě online podání 800 Kč).
 • Typy živností: volné, řemeslné, vázané a koncesované.
 • Podrobnější informace o založení živnosti lze nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a živnostenských úřadů.

Založení živnosti v České republice je snadný a rychlý proces, avšak vyžaduje pečlivé připravení nezbytných dokumentů a splnění formálních náležitostí.

Možnost založení živnosti online šetří doslova čas i peníze, jelikož je levnější než založení živnosti osobně.

Založení živnosti online

V České republice je možné založit živnost i online. Tento proces probíhá prostřednictvím Portálu živnostenského podnikání. Pro přístup k portálu je nutné disponovat identitou občana.

Proces založení živnosti online:

 1. Vyplnění Jednotného registračního formuláře: Formulář je dostupný na Portálu živnostenského podnikání. Je nutné vyplnit všechny požadované údaje a přiložit elektronické kopie požadovaných dokumentů.
 2. Odeslání formuláře: Vyplněný formulář se odesílá datovou schránkou.
 3. Zaplacení správního poplatku: Správní poplatek se hradí online platební kartou.
 4. Vyřízení žádosti: O schválení nebo zamítnutí žádosti je žadatel informován do 5 pracovních dnů. V případě schválení je žadateli zaslán živnostenský list do datové schránky.

Výhody založení živnosti online:

 • Pohodlí: Žádost o živnost lze podat z domova.
 • Rychlost: Celý proces je rychlejší než v případě osobního podání.
 • Úspora času: Není nutné navštěvovat živnostenský úřad.
 • Nižší správní poplatek: V případě online podání je správní poplatek o 200 Kč nižší.

Založení živnosti online je pohodlný, rychlý a levný způsob, jak začít podnikat.

Co je potřebuji k založení živnosti online?

Co vše je potřeba k založení živnosti online? Jedná se o administrativní proces, jehož cílem je zapsat podnikající fyzickou nebo právnickou osobu do živnostenského rejstříku.

Požadované náležitosti:

 • Platný občanský průkaz
 • Identita občana
 • Přístup k datové schránce
 • Vyplněný Jednotný registrační formulář
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (800 Kč)
 • Doklad o odborné způsobilosti (v případě vázaných a koncesovaných živností)

Výhody:

 • Pohodlí
 • Rychlost
 • Úspora času
 • Nižší správní poplatek

Nevýhody:

 • Nutnost disponovat identitou občana a datovou schránkou
 • Možné technické problémy

Pro spoustu lidí je založení živnosti online dostupná a pohodlná varianta. Je však nutné splnit specifické požadavky a počítat s možnými technickými komplikacemi.

Druhy živností v České republice

V České republice se živnosti dělí do 4 kategorií:

 • Volné živnosti: Mohou je provozovat všechny fyzické osoby starší 18 let, které splňují všeobecné podmínky.
 • Řemeslné živnosti: Kromě všeobecných podmínek je nutné prokázat odbornou způsobilost, která se obvykle dokládá výučním listem nebo maturitním vysvědčením v oboru.
 • Vázané živnosti: Kromě všeobecných podmínek je nutné prokázat odbornou způsobilost, která se dokládá specifickým způsobem dle dané živnosti.
 • Koncesované živnosti: Kromě všeobecných podmínek je nutné prokázat odbornou způsobilost a získat koncesi od živnostenského úřadu.

Seznam řemeslných a vázaných živností je taxativně vymezen ve živnostenském zákoně.

Volba správného druhu živnosti je důležitá pro legální provozování podnikání. Je nutné se seznámit s podmínkami pro každý druh živnosti a vybrat tu, která nejlépe odpovídá zamýšlené podnikatelské činnosti.

Vybrat si správný druh živnosti může být někdy oříšek, každopádně nejjednodušeji se dá získat živnost volná.

Volná živnost – podmínky

V České republice existuje možnost provozování volné živnosti. Pro její založení je nutné splnit několik podmínek:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů)
 • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě (osobně nebo online)
 • Zaplacení správního poplatku (1 000 Kč)

Volná živnost zahrnuje širokou škálu činností, například:

 • Maloobchod a velkoobchod (včetně e-shopů)
 • Ubytovací služby
 • Poradenské služby
 • Průvodcovství
 • Překladatelství
 • Pořádání kulturních, sportovních a jiných produkcí
 • Výroba a opravy
 • Gastronomické provozy

Volná živnost je vhodná pro začínající podnikatele, protože neklade vysoké nároky na odbornou způsobilost. Její založení je administrativně nenáročné a rychlé.

Volná živnost představuje flexibilní a dostupný způsob, jak začít podnikat v široké škále oborů.

Řemeslná živnost – podmínky

Pro provozování řemeslné živnosti v České republice je nutné splnit několik podmínek:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů)
 • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě (osobně nebo online)
 • Zaplacení správního poplatku (1 000 Kč)
 • Prokázání odborné způsobilosti:
  • Výučním listem
  • Maturitním vysvědčením v oboru
  • Vysokoškolským diplomem v oboru
  • Dokladem o uznání odborné kvalifikace

Seznam řemeslných živností je taxativně vymezen ve živnostenském zákoně. Mezi řemeslné živnosti patří například:

 • Zednictví
 • Tesařství
 • Klempířství
 • Elektrikářství
 • Instalatérství
 • Malířství a lakýrnictví
 • Opravy motorových vozidel
 • Zámečnictví
 • Cukrářství
 • Pekařství

Řemeslná živnost je vhodná pro ty, kteří mají odbornou způsobilost v daném oboru. Podmínky pro její založení jsou náročnější než u volné živnosti, ale poskytují vyšší úroveň profesní prestiže.

Vázaná živnost – podmínky

Pro provozování vázané živnosti v České republice je nutné splnit několik podmínek:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů)
 • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě (osobně nebo online)
 • Zaplacení správního poplatku (1 000 Kč)
 • Prokázání odborné způsobilosti:
  • Dokladem o vzdělání v oboru
  • Osvědčením o absolvování zkoušky
  • Dokladem o uznání odborné kvalifikace

Seznam vázaných živností je taxativně vymezen ve živnostenském zákoně. Mezi vázané živnosti patří například:

 • Poskytování účetních služeb
 • Zprostředkování pojištění
 • Provozování cestovní kanceláře
 • Prodej léčivých přípravků
 • Provozování autoškoly
 • Poskytování technických kontrol motorových vozidel
 • Podnikání v oblasti katastru nemovitostí
 • Znalecká činnost

Vázaná živnost je určena pro osoby s odbornou způsobilostí v daném oboru.

Koncesovaná živnost – podmínky

Pro provozování koncesované živnosti v České republice je nutné splnit několik podmínek:

 • Dosažení věku 18 let
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů)
 • Ohlášení živnosti na živnostenském úřadě (osobně nebo online)
 • Zaplacení správního poplatku (1 000 Kč)
 • Získání koncese:
  • Dokladem o vzdělání v oboru
  • Osvědčením o absolvování zkoušky
  • Dokladem o uznání odborné kvalifikace
  • Dokladem o splnění dalších specifických podmínek

Seznam koncesovaných živností je taxativně vymezen ve živnostenském zákoně. Mezi koncesované živnosti patří například:

 • Provozování letecké dopravy
 • Provozování taxislužby
 • Provozování pohřebnictví
 • Provozování loterií a jiných her
 • Výroba a prodej zbraní a střeliva
 • Poskytování bezpečnostních služeb
 • Provozování bankovnictví

Podmínky pro založení tohoto druhu živnosti jsou nejnáročnější ze všech typů živností a vyžadují kromě odbornosti i splnění dalších kritérií.

Koncesovaná živnost umožňuje provozování činností, které jsou z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví nebo jiných zájmů chráněny státem.